Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

GR3.2009

Rate this item
(0 votes)

PDF  /  TXT

Read 1834 times