Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

10. Crkvena porodica

Lekcija 10
Subota, 3. jun 2017.


Crkvena porodica
„Ljubav bratska da ostane među vama.“ – Jevrejima 13:1.
„Svi su podložni greškama. Niko nije savšren. Gospod Isus je umro za grešnike da bi njima moglo biti oprošteno. Naš zadatak nije da osuđujemo. Hristos nije došao da osudi, već da spase.“ – In Heavenly Places, 292.


Predlažemo da pročitate: 2 Svedočanstvo, 77-81.
Nedelja, 28. maj
1. POMAGATI ONIMA KOJI SU OKO NAS
a. Prema kojoj grupi ljudi treba da pokažemo naročito brigu? Galatima 6:10. Zašto? Matej 12:50.
„U prisno hrišćansko srodstvo sa svojom Zajednicom, Bog u svom proviđenju dovodi i udovice, siročad, slepe, gluve, hrome, gluvoneme, i na razne načine unesrećena lica – da bi prokušao vernost svoga naroda pružajući svima priliku da razviju pravi hrišćanski karakter. Anđeli Božji budno paze kako se mi ophodimo prema takvima kojima je zaista potrebno naše saosećanje, ljubav i nesebično dobročinstvo. Na taj način Bog proverava naš karakter. Ako imamo pravu biblijsku veru, mi ćemo osećati da zaista dugujemo ljubav, naklonost i svesrdno interesovanje Hristu u licu Njegove braće, i samo ispoljavanjem duboke pažnje i ljubavi prema onima kojima je sreća manje naklonjena nego nama, možemo da pokažemo svoju zahvalnost za neizmernu ljubav koju nam je On ukazao dok smo još bili grešnici nedostojni Njegove milosti.“ – I2 Svedočanstvo, 475, 476.
b. Ako imamo pravu veru, koju ćemo dužnost izvršiti? Jakov 1:27; Marko 14:7. 
„Gde god naiđemo na ljudsku potrebu i patnju, tu se nalazi i polje za misionski rad.“ – Welfare Ministry, 35.
Ponedeljak, 29. maj
2. GAJITI BRATSKU LJUBAV
a. Kako je Bog ispoljio svoju ljubav prema nama? Pod kakvu nas obavezu stavlja ta ljubav? 1 Jovanova 4:9,11; Jovan 3:16.
„Kada grešnik vidi svoga Spasitelja kako umire umesto njega na krstu pod prokletstvom greha, kad posmatra Njegovu ljubav koja oprašta, u srcu se budi ljubav. Grešnik ljubi Hrista jer je Hristos njega ljubio prvi.“ – Odabrane poruke 1, 360.
„Hristos koji boravi u jednoj duši neće se svađati sa Hristom u drugoj duši. Moramo naučiti da se nosimo sa osobenostima onih koji nas okružuju. Ako je naša volja pod kontrolom Hristove volje, kako onda možemo biti u neskladu sa braćom? Ako smo u neskladu, možemo biti sigurni da je to zato što naše „ja“ treba da bude raspeto. Onaj koga Hristos oslobodi zaista je slobodan. Mi nismo potpuni u Hristu ukoliko ne volimo jedni druge onako kako je Hristos voleo nas. Kada to budemo činili, kao što nam je Hristos zapovedio, biće to svedočanstvo da smo potpuni u Njemu.“ – This Day With God, 262.
b. Kakav odnos moramo imati sa Bogom pre nego što možemoispoljiti ljubav prema braći i sestrama? 1 Jovanova 4:7,12. 
„Svi oni koji su rođeni u nebeskoj porodici predstavljaju u jednom posebnom smislu Hristovu braću. Hristova ljubav povezuje međusobno sve članove Njegove porodice, i gde god se takva ljubav ispoljava tu se oseća i to božansko srodstvo.“ – Želja vekova, 616.
„Naša je dužnost da živimo u atmosferi Hristove ljubavi, da duboko udišemo Njegovu ljubav i da širimo njenu toplinu oko sebe.“ – Our High Calling, 175.
c. Kako treba da volimo jedni druge? 1 Petrova 1:22,23.
„Jedino vas Bog može navesti da tako prepoznate Njegovo milosrđe, ljubav i strpljivost da ćete imati veru koja kroz ljubav radi i pročišćava dušu. To je Božji dar.“ – Lift Him Up, 252.
„U svome srcu moramo gajiti ljubav. Ne treba da budemo hitri da mislimo zlo o svojoj braći. Ne smemo da donosimo svoj sud i ishitrene zaključke o onome što oni kažu ili urade. Moramo biti biblijski hrišćani.“ – This Day With God, 83.
Utorak, 30. maj
3. NAPREDOVANJE U LIČNOM ISKUSTVU
a. Kakav izbor ti i ja možemo učiniti kako bismo rasli u hrišćanskom iskustvu? Efescima 4:21-24.
„Obraćenje je delo koje većina ljudi ne ceni. Nije mali poduhvat preobraziti svetovni um koji ljubi greh i pomoći mu da shvati neizrecivu Hristovu ljubav, privlačnost Nje¬gove ljubavi i Božju uzvišenost tako da duša bude prožeta božanskom ljubavlju i zaokupljena nebeskim tajnama. Kada čovek shvati ove istine, bivši život mu se čini odvratnim i mrskim. On mrzi greh i slamajući svoje srce pred Bogom, grli Hrista kao život i radost duše. On se odriče pređašnjih zadovoljstava. On ima nov um, nove osećaje, novo zani¬manje, novu volju; njegove žalosti, čežnje i ljubav su nove... Božju Reč, koja mu je bila dosadna i nezanimljiva, sada odabira za proučava-nje i kao savetnika. Ona je pismo koje mu je napisao Bog s potpisom Večnog. Svoje misli, reči i dela usklađuje s ovim pravilom i proverava. On drhti pred zapovestima i upozorenjima koja Božja Reč sadrži dok se čvrsto drži njenih obeća¬nja i jača svoju dušu primjenjujući ih na sebe.“ – The Faith I Live By, 139.
b. Na koji način treba duhovno da rastemo? 2 Petrova 3:18.
„Hrabreći i jačajući druge, hrišćanin i sam postaje jači. 'Ko napaja, sam će biti napojen.' To nije samo obećanje, to je božanski zakon, zakon kojim Bog želi da se tokovi dobročinstva, poput rečnih tokova, stalnim kruženjem uvek vraćaju svome izvoru. U pokoravanju ovom zakonu nalazi se tajna duhovnog rastenja...
„Kako možemo da rastemo da rastemo i napredujemo u blagodati? To je moguće samo ako iz svog srca potpuno odbacimo sebičnost i dopustimo nebu da ga oblikuje prema božanskom Uzoru... Ako zaista cenimo Božje blagoslove, primaćemo Njegovu milost u sve većoj meri.“ – Komentari biblijskih tekstova, 848, 849.
„Mi ćemo se sve bolje upoznavati sa Isusom ako s dubokim interesovanjem budemo proučavali Pisma, ako zatim budemo pošli putevima istine i pravednosti koji su nam u Njemu otkriveni. Oni koji istrajno rastu u blagodati, biće čvrsti u veri i stalno će napredovati.“ – Messages to Young People, 121.
Sreda, 31. maj
4. POSTUPANJE SA ZABLUDELIMA
a. U svojoj komunikaciji sa braćom i sestrama, šta uvek treba da imamo na umu? Luka 21:19; Jovan 15:12.
„Pružite ljubav onima kojima je ona najviše potrebna. Najnesrećnijima, onima najneprijatnijeg karaktera, potrebna je naša ljubav, naša nežnost, naše saosećanje. Onima koji iskušavaju naše strpljenje najpotrebnija je naša ljubav.“ – Fundamentals of Christian Education, 281.
„Ono što je nama potrebno nije nastojanje i trud da ljubimo jedan drugoga, nego ljubav Hristova u srcu. Ako je naše 'ja' nestalo u Hristu, istinska ljubav će spontano poteći sama od sebe.“ – Sluge Jevanđelja, 444.
„Potrebno je imati hrišćansko strpljenje i ljubav prema grešniku, ali je veoma opasno ispoljavati toliku toleranciju prema njegovim propustima da ga to navede na zaključak da uopšte i ne zaslužuje ukor, i da ga zato odbaci kao nepotreban i nepravedan.“ – Dela apostola, 378.
„Međutim, treba da pomognete onima kojima je pomoć najpotrebnija – koji se nalaze u nepovoljnijem položaju, greše i žive u zabludi, koji bi vas mogli uvrediti i zloupotrebiti vaše strpljenje do krajnjih granica. Baš prema takvima Isus pokazuje sažaljenje, jer sotona ima nad njima mnogo veću vlast, stalno se koristi njihovim slabostima i pogađa ih svojim strelama tamo gde su najmanje zaštićeni.“ – 2 Svedočanstvo, 79.
b. Ako naš brat nekoga uvredi, a mi saznamo za to, koji je prvi korak koji treba da preduzmemo? Matej 18:15; 3 Mojsijeva 19:16.
„Ne slušajte glasine koji govore protiv nekog brata ili sestre... Pitajte onoga koji donosi optužbe da li je poslušao savet Božje Reči po ovom pitanju. Hristos nam je ostavio jasna uputstva kako treba da postupimo. Idi k svome bratu i u četiri oka mu objasni njegov propust...
„Bilo da ti imaš problem sa optuženim ili ne, Hristov nalog je isti. Tvom bratu je potrebna pomoć. Reci njemu, ne nekom drugom, da o njemu kruže glasine. Daj mu priliku da to objasni. Moguće je da su te glasine lažne i da se problemi mogu izgladiti jednostavnim objašnjenjem. Tako treba da se ophodimo prema svakome za koga pretpostavljamo da je u zabludi.“ – In Heavenly Places, 292.
Četvrtak, 1. jun
5. PODSTICANJE NA DUHOVNU OBNOVU
a. Kakav treba da bude naš stav prema zabludelima? Šta treba da bude naš cilj? Galatima 6:1,2; 1 Petrova 4:8; Titu 3:2.
“Imajmo na umu da delo duhovne obnove predstavlja naš zadatak. Taj cilj nije moguće ostvariti u duhu oholosti, činovnički, i na zapovednički način...
’’Ko nema razumevanja za teške nevolje i potrebe svoga brata biće Božjim proviđenjem doveden u istu situaciju kroz koju je u kušanju i tuzi prolazio taj njegov brat; i iz ličnog gorkog iskustva moraće da uči da je i sam isto tako bespomoćan i potrebit kao što je bio i stradalnik koga je on odbacio.“ – VI Svedočanstvo, 246.
b. Šta često sprečava delo duhovne obnove zabludelih? Priče 11:13; 18:8.
„Ogovaranje, prepričavanje, otkrivanje tajni i pretresanje tuđih grešaka udaljuje duše od Boga. To je smrt za duhovnost i za blagi verski upliv...
„Hrišćani treba da paze na svoje reči. Oni ne smeju nikada prenositi ružne reči koje bi jedan njihov prijatelj izgovorio o drugome, naročito ako znaju da ovi nisu u dobrim odnosima. Svirepo je praviti razne nagoveštaje i davati na znanje da znate mnogo šta o ovom ili onom prijatelju ili poznaniku što drugi ne znaju. Ti nagoveštaji se uveličavaju i ostavljaju mnogo gori utisak nego što bi imalo jedno otvoreno iznošenje činjenica bez preterivanja. Koliko je samo Hristova zajednica stradavala zbog ovoga!“ – 2 Svedočanstvo, 202.
Petak, 2. jun
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Kako ćemo pokazati da je naša religija prava biblijska religija?
2. Kako se biblijski hrišćani ophode prema svojoj braći i sestrama u veri?
3. Kako možemo postati još snažniji hrišćani?
4. Kako možemo voleti jedan drugoga? Prema kome naročito treba da ispoljavamo ljubav?
5. Ako odbijemo da pomognemo u duhovnoj obnovi zabludelog brata ili sestre, šta će se dogoditi sa nama?