Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

GR1.2017

Rate this item
(0 votes)

pdf / txt

Read 1883 times