Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

IZVORI TELESNOG, EMOCIONALNOG I DUHOVNOG ZDRAVLJA

PREDSTAVLJANJE – O NAMA

Savremeni čovek se po pitanju zdravlja našao u zbunjujućoj i apsurdnoj situaciji.  Razvojem medicine, porastom standarda života i višim stepenom higijene iskorenjene su brojne zarazne bolesti, koje su u talasima epidemije u prošlosti odnosile milione ljudskih života. Očekivan je stoga period zdravstvenog blagostanja i dugovečnosti.  Nažalost, stvarnost je bolno drugačija.  Svet je više nego ikad prepljavljen bolešću i patnjama kao nekom nezadrživom i zloslutnom bujicom. Na svakom koraku nailazimo na stare i mlade koji čeznu za olakšanjem i lekom koji bi otklonio njihovu patnju.  

Razvijeni svet je zahvatila epidemija nezaraznih bolesti. Ubica broj jedan su bolesti srca i krvnih sudova od kojih umire oko 60% stanovništva savremenog sveta.  Broj umrlih od malignih (zloćudinih) bolesti je u stalnom, zabrinjavajućem porastu, i pored savremene dijagnostike i brojnih lekova kojih nam nudi farmaceuska industrija. Gde to greši danasnji čovek?  Koje principe je je zanemario živeći svoj savremeni život? 

Savremeni čovek se odvojio od prirode i prestao da se napaja na izvorima koji donose telesno, duševno i duhovno zdravlje. 

Želimo da ukažemo na činjenicu da je čovek kompleksno biće i na tesnu povezanost njegove telesne, emocionalne i duhovne sfere koje utiču kako na zdravlje tako i na nastanak bolesti. Svetska zdravstvena organizacija nas podseća da je „zdravlje stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalno-duhovnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti.“ Stoga je naš cilj da ukažemo na večite zakone života i zdravlja i da podstaknemo savremenog čoveka da se napaja na izvorima telesnog, emocionalnog i duhovnog zdravlja.

Naš cilje je da prezentujemo najnovija istraživanja koja ukazuju ne samo na uticaj fizičkih faktora na ljudsko zdravlje, već isto tako i na veliki uticaj emocija i naših društvenih odnosa na celokupno zdravlje našeg bića.

U tom cilju, već preko od 20 godina organizujemo javna predavanja, tribine, radio i TV emisije, štampane materijale, radionice pripremanja zdrave, vegetarijanske hrane. Organizujemo takođe i osnovne medicinske preglede i stručne medicinske konsultacije, sve sa željom da ukažemo na neiskorišćena prirodna sredstva u borbi protiv savremenih bolesti i pomogli u traganju za odgovorom na pitanje: Kako živeti ovaj savremeni život, a ipak biti zdrav?