Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

BL1.2018

pdftxt

BL2.2018

BL3.2018

BL4.2018

BL1.2017

pdf / txt

BL2.2017

pdf / txt

BL3.2017

pdf / txt

BL4.2017

pdf /  txt

BL1.2016

pdf / txt

BL2.2016

pdf / txt

BL3.2016

pdf / txt

BL4.2016

pdf / txt

BL1.2015

BL2.2015

BL3.2015

BL4.2015

BL1.2014

BL2.2014

BL3.2014

BL4.2014

BL1.2013

BL2.2013

BL3.2013

BL4.2013

BL1.2012

BL2.2012

BL3.2012

BL4.2012