Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 2
Subota, 8. jul 2017.


ZNACI HRISTOVOG DOLASKA
„Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije.“ – Luka 21:31.
„Hristos je upozorio svoj narod da pazi na znake Njegovog povratka i da se raduje kad ugleda takve dokaze o dolasku svoga Cara.“ – Velika borba, 270.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 22-28, 266-277, 292-294.
Nedelja, 2. jul
1. PRIKAZ NASTUPAJUĆIH DOGAĐAJA
a. Koje predviđanje je izneo Sin čovečji u vezi sa slavnim hramom Njegovog vremena – događaj koji ni učenici nisu mogli dokučiti? Matej 24:1,2.
„Kakve su mogle biti neizrečene misli Odbačenog kada su Mu učenici obratili pažnju na veličanstvenost hrama? Prizor pred Njim je bio zaista divan – ali, rekao je On, sve to ja gledam s tugom. Zgrada je zaista veličanstvena. Vi mi pokazujete ove zidove koji izgledaju neuništivi, ali slušajte Moje reči: doći će dan kad 'neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.'“ – Želja vekova, 604.
b. Koja pitanja su zaintrigirala učenike, i kako to možemo povezati sa Hristovim proročanstvima o kraju sveta? Matej 24:3.
„Za razorenje Jerusalima učenici su vezivali događaje Hristovog očekivanog dolaska u ovozemaljskoj slavi, kada će On navodno sesti na presto sveopšteg svetskog carstva, nepokajane Jevreje kazniti i narod osloboditi od rimskog jarma. Hristos im je rekao da će još jedanput doći. Stoga su pri pomenu kazni koje će zadesiti Jerusalim odmah pomislili na taj dolazak.“ – Velika borba, 17.
Ponedeljak, 3. jul
2. PROROČANSTVO SE ISPUNJAVA NAKON HRISTOVOG VAZNESENJA
a. Na koju opomenu treba da obratimo pažnju iz duhovnog značenja sudbine koja je zadesila hram 70. godine, kako je to Isus i prorekao? Isaija 30:12,13.
„Slepa tvrdoglavost jevrejskih vođa i gnusni zločini koji su se odigravali u opsednutom gradu izazivali su kod Rimljana užas i ogorčenje... U svojoj razjarenosti vojnici su u prostorije koje su pripadale hramu ubacivali zapaljene buktinje i zatim izvršili masovni pokolj nad svima koji su tamo našli utočište. Niz stepenice hrama krv je potekla kao voda. Izginulo je hiljade Jevreja. Ubojnu viku nadjačali su glasovi: 'Išavod!' – ode slava.“ – Velika borba, 24.
„Grad i hram sravnjeni su sa zemljom, a mesto na kojem je stajala sveta građevina preorano je 'kao njiva' (Jeremija 26:18).“ – Velika borba, 26.
b. Kako su samo oni koji su pazili na Hristove reči bili spaseni? Kakve pouke možemo izvući iz tih događaja? Luka 21:20-22; Psalam 27:5.
„Punih sedam godina jedan čovek je neprestano prolazio ulicama Jerusalima, najavljujući nevolje koje će zadesiti grad... Ovo čudno biće zatvarano je i bičevano, ali nijedan jauk se nije čuo sa njegovih usana. Na sve pogrde i zlostavljanja samo je odgovarao: 'Teško, teško Jerusalimu, teško, teško stoga i stanovnicima njegovim!' Njegove vapijuće opomene nisu prestale sve dok u opsadi koju je prorekao i sam nije bio ubijen.
„Nijedan hrišćanin nije poginuo prilikom razorenja Jerusalima. Hristos je svoje učenike upozorio na to, i svi koji su verovali Njegovim rečima pazili su na obećani znak.“ – Velika borba, 21.
„Ta opomena je verno poslušana posle četrdeset godina prilikom uništenja Jerusalima...
„'Nego se molite Bogu da ne bude bežanj vaša u zimu ni u subotu', rekao je Hristos... Svetost subote nije prestala Njegovom smrću na krstu. Četrdeset godina su učenici imali da se mole Bogu da njihovo bekstvo ne bude u subotu.“ – Želja vekova, 607, 608.
Utorak, 4. jul
3. PROROČKI PERIOD – MRAČNI VEK
a. Šta je vremenom snašlo vernike, nakon opšteg uništenja Jerusalima 70. godine? Matej 24:21,22.
„Sa propasti Jerusalima Hristos je brzo prešao na veliki događaj, na poslednju kariku u lancu istorije ove zemlje – na svoj ponovni dolazak u veličanstvu i slavi. Između ta dva događaja Hristos je sagledao duge vekove mraka, vekove u kojima će Njegova crkva biti obeležena krvlju, suzama i stradanjima.“ – Želja vekova, 608.
b. Kako je isti ovaj period nevolje predstavljen u knjizi Otkrivenja? Otkrivenje 11:2,3; 13:5.
c. Koji nam biblijski vodič u pogledu proročkog vremena pomaže da razumemo kako je matematički moguće izračunati pravo trajanje ovog perioda, imajući u vidu da u proročkom računanju mesec traje 30, a godina 360 dana? IV Mojsijeva 14:34; Jezekilj 4:6.
„Zabranu Pisma pod vlašću Rima, strašne posledice te zabrane i konačno uzdizanje Božje Reči živo je predstavilo proročko pero. Jovanu, izgnaniku na pustom Patmosu data je vizija o 1260 godina tokom kojih je papskoj sili dozvoljeno da gazi Božju Reč.“ – The Spirit of Prophecy 4, 188.
„Ova 'četrdeset i dva meseca' isto kao i period 'za vreme i za vremena i za po vremena' (Danilo 7. poglavlje), predstavljaju tri i po godine ili 1260 dana – vreme u kojem je papska prevlast proganjala i tlačila Božji narod. Ovo vremensko razdoblje započelo je uspostavljanjem papstva 538. godine posle Hrista, a isteklo je godine 1798. U to vreme zarobljavanjem pape od strane francuske vojske, papska vlast je bila zaista smrtno ranjena i proročanstvo: 'Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden' očevidno se ispunilo.“ – Velika borba, 387.
Sreda, 5. jul
4. TRI ZNAČAJNA DOGAĐAJA
a. Neposredno pre završetka proročkog perioda od 1260 godina (budući da je pravo progonstvo 'skraćeno'), koji znaci u prirodi su najavili skori Hristov ponovni dolazak? Matej 24:29,30; Marko 13:24-26; Otkrivenje 6:12,13.
b. Proučavajući pojedinačno ove događaje, po zapisu Nadahnuća i po istoriji, koji od njih se prvi odigrao? Otkrivenje 6:12.
„Kao ispunjenje ovog proročanstva (iz Otkrivenja 6), desio se godine 1755. najstrašniji zemljotres koji je u istoriji ikada zabeležen. Mada je najviše poznat pod imenom 'zemljotres u Lisabonu', on je zahvatio veći deo Evrope, Afrike i Amerike. Osetio se na Grenlandu, u zapadnoj Indiji i na ostrvu Maderi, u Švedskoj i Norveškoj, Velikoj Britaniji i Irskoj. Obuhvatio je površinu ništa manju od šest miliona kvadratnih kilometara.“ – Velika borba, 266.
c. Kako se ispunilo proročanstvo o suncu i mesecu? Marko 13:24.
„1260 dana, ili godina, istekli su godine 1798. Četvrt veka pre toga, progonstva su gotovo sasvim prestala. Posle ovog progonstva, prema Hristovim rečima, trebalo je da sunce 'pomrča'.“ – Velika borba, 268.
Devetnaesti maj, godine 1780. zabeležen je u istoriji kao 'mračan dan'. Od vremena Mojsijevog nije zabeleženo da je tama bila tako gusta, na tolikom prostranstvu i tako dugotrajna. Opis ovoga događaja, kako ga daju očevici, predstavlja samo odjek Gospodnjih reči... 'Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv, pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji' (Joilo 2:31).“ – Velika borba, 270.
d. Na koji način se ispunilo proročanstvo o zvezdama? Marko 13:25; Otkrivenje 6:13.
„Ovo proročanstvo se ispunilo na upadljiv i neobičan način u velikom pljusku meteora 13. novembra 1833. godine. To je bio najveći i najčudesniji prizor padanja zvezda koji je u istoriji ikada zabeležen.“ – Velika borba, 292.
Četvrtak, 6. jul
5. DATI SA CILJEM DA IZVRŠE UTICAJ
a. Osim tri velika znaka u prirodi koje je Hristos prorekao kao znake svog dolaska, navedi još neke znake i objasni kako se oni brzo i u sve većoj meri ispunjavaju. Matej 24:6-12; Marko 13:7-9; Luka 21:9-11,25-27.
b. Čega treba da se setimo kad vidimo ove znake? Luka 17:26; Jeremija 8:11,12.
„Nesreće, zemljotresi, poplave, katastrofe na zemlji i moru će se umnožavati. Bog danas gleda na svet kao što ga je gledao u Nojevo vreme. On svoju vest danas šalje ljudima kao što ju je slao u danima Nojevim. U svetu se u današnje vreme ponavljaju zla prepotopnog sveta.“ – The Advocate, December 1, 1900.
c. Zašto možemo biti ohrabreni činjenicom da se proročanstva ispunjavaju? I Samuilova 12:16; I Petrova 2:9.
„Učenje o Hristovom dolasku je one koji su ga prihvatili probudilo, i oni su uvideli neophodnost pokajanja i poniznosti pred Bogom. Mnogi su se dugo kolebali između Hrista i sveta; ali sada su osetili da je vreme da zauzmu odlučan stav. 'Ono što je večno i neprolazno dobilo je u njihovim očima neuobičajenu stvarnost. Nebo im se približilo, a oni su se osećali krivi pred Bogom.' Hrišćani su živahnuli novim duhovnim životom. Osvojilo ih je osećanje da je vreme kratko i da ono što su dužni učiniti za svoje bližnje moraju učiniti što pre.“ – Velika borba, 298, 299.
Petak, 7. jul
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Zašto je Bog dozvolio da 70. godine bude uništen veličanstveni hram?
2. Zašto usamljenik koji je nagoveštavao propast Jerusalima nije bio pošteđen?
3. Kako znamo da je dan u proročkom periodu često jednak stvarnoj godini?
4. Navedi datume tri značajna znaka Hristovog skorog dolaska. 
5. Dok gledam kako se znaci ispunjavaju, kakav uticaj to treba da ima na mene?