Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 6
Subota, 5. avgust 2017.


SA SILOM I SLAVOM VELIKOM
„I reći će se u ono vreme: Gle, ovo je Bog naš, Njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, Njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje Njegovo.“ – Isaija 25:9.
„Crni preteći oblaci, koji su prekrivali nebeski svod, razilaze se i oni (Božji narod) kao nekada Stefan, netremice gledaju u nebo, zapažajući slavu Božju i Sina čovečijeg kako sedi na svome prestolu.“ – Velika borba, 565.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 422-426, 569-573.
Nedelja, 30. jul
1. STRAŠAN JAUK
a. Kada Hristos dođe, u čemu će se otkriti strah koji će naići na one koji su prezreli Njegov dar spasenja? Otkrivenje 6:15-17; Naum 2:10.
„One koji su odbacili Božju milost obuzima strah večnog očajanja.“ – Velika borba, 569.
„Kad nepokajani budu primorani da gledaju Onoga koji je svoje božanstvo zaodenuo ljudskom prirodom, i koji tu odeću još uvek nosi, njihova zbunjenost i pometnja biće neopisive. Krljušt će otpasti sa njihovih očiju, i oni će ugledati što dotada nisu videli. Shvatiće šta su mogli imati da su prihvatili Hrista i da su iskoristili mogućnosti koje su im bile pružene. Uvideće da je zakon koji su tako prezrivo odbacili uzvišen kao i sam Božji presto. Uvideće da i sam Bog ukazuje poštovanje svome zakonu.“ – Komentari biblijskih tekstova, 631.
b. Šta će se zapravo dogoditi sa njima, i zašto? II Solunjanima 1:7-10; 2:8.
„Svetlost slave Božje, koja pravednicima daje život, ubiće bezbožnike.“ – Želja vekova, 87.
Ponedeljak, 31. jul
2. SPECIJALNO VASKRSENJE
a. Među svima koji su kroz istoriju otišli u grob verujući u Boga, koja grupa vernika će već biti vaskrsnuta, neposredno pre Hristovog dolaska? Otkrivenje 14:12,13; Danilo 12:1,2.
„Tamni, teški oblaci gomilaju se i sudaraju međusobno. Međutim, na jednom mestu zapaža se sjaj neopisive slave odakle dopire Božji glas sličan hujanju mnogih voda, koji potresa i nebo i zemlju. Nastaje strašan zemljotres. Grobovi se otvaraju i oni što su umrli verujući u vest Trećeg anđela i svetkujući subotu ustaju proslavljeni iz svojih grobova i praha koji im je bio postelja, da čuju zavet mira koji će Bog učiniti sa onima što su održali Njegov zakon.“ – Rani spisi, 307.
b. Ko će od nepokajanih vaskrsnuti neposredno pred Hristov dolazak? Matej 26:62-64; Otkrivenje 1:7.
„Oni koji su se rugali Njegovoj (Hristovoj) izjavi da je Sin Božji, sada su zanemeli. Tu je oholi Irod koji se rugao Njegovom carskom imenu i vojnicima koji su Ga ismevali naredio da Ga krunišu za cara. Tu su oni isti ljudi koji su svojim poganim rukama navukli na Njega purpurnu haljinu, na Njegovo sveto čelo stavili trnov venac, a u Njegovu ruku koja se nije opirala stavili potsmevački skiptar i klanjali se pred Njim u bogohulnom ruganju. Ljudi koji su Kneza života tukli i pljuvali, sada se kriju od Njegovog prodornog pogleda i žele da pobegnu od nepodnošljive slave Njegovog prisustva. Oni koji su zabijali klinove u Njegove ruke i noge, vojnik koji Mu je kopljem probio rebra, gledaju ožiljke ovih rana sa strahom i grižom savesti.
„Sa strašnom jasnoćom sveštenici i starešine se opominju događaja na Golgoti.“ – Velika borba, 570, 571.
c. Po čemu se ovo specijalno vaskrsenje razlikuje od vaskrsenja koja se dešavaju na Isusov glas? Jovan 5:28,29. Uporedi sa Danilo 12:2 („svi“ i „mnogi“).
Utorak, 1. avgust
3. NEIZRECIVO DIVLJENJE
a. Šta će biti prva reakcija svih smrtnika – uključujući Božji verni ostatak – dok budu posmatrali dolazak veličanstvenog Tvorca svemira na prestolu i u neopisivoj slavi? Jeremija 30:6.
„Pravednici dršćući uzvikuju: 'I ko može opstati?' (Otkrivenje 6:17). Pevanje anđela prestaje, i neko vreme vlada strahovito ćutanje.“ – Velika borba, 569.
b. Koja prijatna sigurnost brzo pruža utehu onima koji iskreno očekuju pojavljivanje svog Gospoda? II Korinćanima 12:9 (prvi deo). 
„Tada odjekuje glas Spasitelja koji svojima govori: 'Dosta ti je moja blagodat.' Lica pravednika su ozarena, radost ispunjava svako srce; a anđeli, približavajući se sve više zemlji, podižu još više svoj glas i ponovo pevaju.“ – Velika borba, 569.
c. Šta će Hristovi sledbenici reći prilikom ponovnog dolaska Onoga u kome su usredsređene sve njihove nade, i kako to treba da motiviše nas danas? Isaija 25:9.
„Svojim vernim sledbenicima Hristos je bio svakodnevni pratilac i najprisniji prijatelj. Oni su živeli u tesnoj povezanosti i stalnoj zajednici s Bogom. Nad njima se pokazala slava Gospodnja. U njima se ogleda svetlo poznanja slave Božje u licu Isusa Hrista. Sada se oni raduju nepomućenim zracima sjaja i slave Cara nad carevima u veličanstvu i krasoti Njegovoj. Oni su spremni za zajednicu neba, jer im je nebo još ovde bilo stalno u srcu.
„Uzdignute glave, ozareni blistavim zracima Sunca pravde koje će ih najzad ogrejati, radujući se što se približilo izbavljenje njihovo, oni polaze u susret Ženiku, govoreći: 'Gle, ovo je Bog naš, Njega čekasmo, i spašće nas' (Isaija 25:9).'“ – Hristove očigledne pouke, 384.
„Da li se u miru pripremamo za susret sa Spasiteljem, ili smo zadubljeni u svetovne poslove i zadovoljstva? Zar nećemo težiti da budemo u broju onih koji će dočekati Hrista?“ – The Signs of the Times, April 17, 1901.
Sreda, 2. avgust
4. ČASNO NAPUŠTANJE ZEMLJE
a. Opiši divno čudo koje će se dogoditi pri vaskrsenju pravednika. I Korinćanima 15:51-55.
„On (Sin Božji) će pogledati prema grobovima pravednika i zatim, podižući svoje ruke prema nebu uzviknuti: 'Probudite se, probudite se, probudite se, vi koji spavate u prahu, ustanite!' Po svim krajevima zemlje, gde je ikada bilo ljudi, mrtvi će čuti ovaj glas, i oni koji ga budu čuli oživeće.“ – Velika borba, 572.
b. Na koji način je ovo u vezi sa istražnim sudom na kojem su se oni našli dostojni večnosti, i na kakvo razmišljanje to treba da nas navede? I Petrova 4:17-19; Luka 20:35 (prvi deo),36.
„Kad se knjige zapisnika na sudu otvore, pred Bogom će se razotkriti život svakog pojedinca koji je verovao u Isusa. Počevši od onih koji su prvi živeli na zemlji, naš Zastupnik će ići postepeno od pokoljenja do pokoljenja, i završiti sa živima. Svačije ime biće spomenuto, slučaj svakoga pojedinca temeljno ispitan. Neka imena će biti primljena, neka imena odbačena...
„Pored imena onih koji su istinski okajali svoje grehe, pozivajući se u veri na Hristovu krv kao žrtvu pomirenja, biće u nebeskim knjigama zabeleženo oproštenje. Pošto se pronađe da im je karakter usklađen sa voljom Božjom i da su postali učesnici Hristove pravde, njihovi gresi će biti izbrisani, a oni sami proglašeni dostojnima večnoga života.“ – Velika borba, 425.
c. Šta se događa sa pravednicima – onima koji su živi prilikom Hristovog dolaska, kao i sa onima koje će Njegov glas probuditi? I Korinćanima 15:49.
„Na Božji glas oni (živi pravednici) su proslavljeni; sada postaju besmrtni i zajedno sa vaskrslim svetima uznose se u vazduh, na susret svome Gospodu.“ – Velika borba, 572, 573.
Četvrtak, 3. avgust
5. PRVO I DRUGO VASKRSENJE
a. Objasni vreme opšteg vaskrsenja pravednika, i opiši radost koja ga prati. Otkrivenje 20:1-6 (ponovo uporedi sa I Solunjanima 4:16,17).
„Do tog pobedničkog trenutka, kad se oglasi poslednja truba i golema vojska izađe u večnoj pobedi, svi zaspali sveti biće na sigurnom i očuvani kao dragoceni dragulji koje Bog pozna po imenu. Vlašću Spa¬sitelja koji je živeo u njima dok su bili živi, i zato što su sudeonici u božanskoj prirodi, oni su vaskrsnuti iz mrtvih.“ – The Faith I Live By, 185.
b. Razumeli smo da su oni koji su krivi za Hristovo raspeće podignuti u specijalnom vaskrsenju; kada će se ostatak nepokajanih sresti sa svojim Tvorcem pre nego što konačno budu uništeni, i zašto o ovome treba ozbiljno da razmišljamo? I Korinćanima 6:3 (prvi deo); Otkrivenje 20:4,5,12-15. 
„Po isteku hiljadu godina, Hristos se, praćen mnoštvom iskupljenih i hiljadama svetih anđela, ponovo vraća na zemlju. Čim se spusti u svojoj neopisivoj veličanstvenosti On sve mrtve koji su u grob otišli nepokajani poziva da ustanu i čuju svoju konačnu presudu... Kakve li suprotnosti između njih i onih što ustaju u prvom vaskrsenju! Pravednici ustaju zaodeveni besmrtnom mladošću i lepotom. Nepokajani nose na sebi tragove bolesti i smrti.“ – The Faith I Live By, 355.
„Dan za danom Bog iskušava svoj narod. Nadahnuta Reč jasno objavljuje da mi svojim delima odlučujemo o svojoj večnoj sudbini.“ – Manuscript Releases 1, 278.
Petak, 4. avgust
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Ko će odmah po Hristovom dolasku na oblacima biti pogubljen, i zašto?
2. Ko vaskrsava u specijalnom vaskrsenju, i koja je njegova dvostruka svrha?
3. Da li razmišljam o onome što piše u Isaiji 25:9, ili se nadam da će On odložiti taj trenutak?
4. Zašto se istražni sud mora odigrati pre nego što Isus dođe?
5. Zašto mora proći hiljadu godina pre nego što nepokajani prime svoju konačnu presudu?