Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 3
Subota, 15. jul 2017.


VESTI OPOMENE ZA NAŠE DANE
„Da nam Gospod nad vojskama nije ostavio malo ostatka, bili bismo kao Sodom, izjednačili bismo se s Gomorom.“ – Isaija 1:9.
„Opet će se glas Božji čuti u opomeni upućenoj Njegovom narodu da se odvoji od bezbožništva koje sve više uzima maha.“ – Patrijarsi i proroci, 158.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 235, 236; Patrijarsi i proroci, 147-163.
Nedelja, 9. jul
1. VREME U KOJEM ŽIVIMO
a. Sa kojim istorijskim periodom Isus upoređuje naše vreme? Matej 24:37-39; I Mojsijeva 6:5,13. 
„Isti gresi zbog koji se gnjev Božji sručio na svet u danima Nojevim postoje i u našim danima. Savremeni ljudi i žene svoje jelo i piće izjednačavaju sa žderanjem i pijanstvom. Ovaj toliko rasprostranjeni greh, popuštanje izopačenom apetitu, rasplamsavao je strasti ljudi Nojevog doba i vodio do sveopšte izopačenosti, sve dok njihovo preterivanje i zločini nisu doprli do neba, i Bog je odlučio da zemlju potopom opere od njene moralne oskrnavljenosti.“ – III Svedočanstvo, 153.
b. Sa čime se vernici danas moraju suočavati? II Petrova 3:3-6.
„Svet, pun raskoši, pun bezbožnih zadovoljstava, spava, spava u telesnoj bezbednosti. Ljudi odlažu dolazak Gospodnji. Oni se podsmevaju opomenama.“ – Želja vekova, 613.
Ponedeljak, 10. jul
2. POUKE IZ POTRESNOG DOGAĐAJA
a. Osim što poredi ove poslednje dane sa Nojevim vremenom, sa kojom istorijskom slikom Gospod takođe poredi čas svog dolaska? Luka 17:28-30.
„Sadašnje stanje sveta slično je onome iz Lotovog vremena, kada je zbog izopačenosti Sodoma anđeo posetio taj poročni grad, kako bi video da li su vapaji koji su se uzdizali do neba zaista bili takvog karaktera da su stanovnici predivnog Sodoma – grada kome je Bog bio toliko milostiv – toliko iskvarili svoje puteve pred Bogom da više nije bilo nade da mogu biti spaseni. Božji gnjev bio je toliko upečatljiv upravo jer je iskvarenost Sodomljana bila toliko duboka.“ – Southern Union Worker, October 16, 1913.
b. Koji greh je preovladavao u Lotovo vreme? I Mojsijeva 19:5-7; Rimljanima 1:21,26,27.
„(Sodomljani) su se okupili ispred Lotove kuće, i kako je masa postajala sve veća, mogli su se čuti zli razgovori koji su otrkivali stanje izopačenosti tih ljudi i radilo se na ostvarivanju najgnusnijih predloga. Rulja je postajala sve bučnija u povicima Lotu da im izvede strance; popuštanje zlim strastima ih je toliko unizilo da je svaka dobra misao bila iskorenjenja, a razum toliko pomućen da su bili spremni na nasilje čak i prema nebeskim anđelima.“ – The Signs of the Times, October 9, 1893. 
c. Zašto sudbina Sodoma svima predstavlja upozorenje? I Mojsijeva 19:24-26; Luka 17:32,33.
„Anđeli su došli da vide da li u gradu postoji neko ko nije iskvaren, i koga bi mogli ubediti da utekne od preteće propasti koja je lebdela nad Sodomom. Te noći zločinci su dodali poslednju kap svojoj čaši bezakonja, i Božji gnjev nije se više mogao odlagati.“ – The Signs of the Times, October 16, 1893.
„Upozorenje koje je dato Lotu – 'Beži da ne pogineš' – seže i do nas koji živimo u ovom uniženom dobu. Kušačev glas oglašava mir i sigurnost. On želi da se osećaš kao da nemaš čega da se plašiš i ohrabruje te da jedeš, piješ i veseliš se. Koga ćeš poslušati, glas sa neba, ili onoga koji te mami u propast? – The Signs of the Times, October 16, 1893.
Utorak, 11. jul
3. POSTANIMO BOLJI PRISTAVI SVOG ŽIVOTA
a. Koja upozorenja su nam data u pogledu duhovnog pada Sodoma? Jezekilj 16:49.
„Mnogi koji su tako dugo odbacivali božansko vođstvo i Njegovu zaštitu nezadrživo srljaju putem lakomislenosti i sebičnog zadovoljstva, i što je još gore, putem uniženosti i skrnavljenja tela. Kao posledica toga, izopačuje se i pogani njihov um, a vera im postaje potpuno odvratna. Neki su posrnuli tako duboko i tako uporno nastavljaju tragom Sodomljana da su danas 'kletve blizu', i glas opomene i ukora više do njih ne dopire.“ – V Svedočanstvo, 38, 39.
b. Kako smo mi, kojima je poverena velika svetlost, upozoreni na moralnu posrnulost čak i veću od sodomske? Osija 4:6; Priče 1:24-30,33.
„Iskupitelj sveta, saosećajni Prijatelj ljudi, otkriva nam činjenicu da postoji greh veći od greha Sodoma. To je greh protiv veće svetlosti. Greh onih kojih su čuli jevanđeoski poziv da se pokaju i ispolje veru u Hrista, ali ga nisu poslušali, veći je od greha Sodoma. Oni koji su samo po imenu Isusovi sledbenici, koji tvrde da poznaju Boga i drže Njegove zapovesti, a ipak svojim svakodnevnim životom i karakterom pogrešno predstavljaju Hrista, koji su bili upozoreni i preklinjani, a i dalje obeščašćuju Iskupitelja svojim neposvećenim životom – njihov greh je veći od greha Sodomljana.“ – The Signs of the Times, October 16, 1893.
„Ali mnogi koji tvrde da veruju u istinu nemaju Boga u svojim mi¬slima, kao ni prepotopni ljudi ili stanovnici Sodoma. Pomisao na Boga, probuđena Svetim Duhom, pokvarila bi sve njihove spletke. Samo ja, ja, ja njihov je bog, njihova alfa i omega.“ – Counsels on Stewardship, 141.
„Gresi Sodoma ponavljaju se i u našim danima, i zemlja je zbog toga uništena i izopačena pod svojim stanovnicima; ali najgora odlika bezakonja ovog doba jeste obličje pobožnosti bez njene sile. Oni koji tvrde da imaju veliku svetlost nalaze se među bezbrižnima i ravnodušnima, i delu Božjem nanose se rane u kući onih koji tvrde da su mu prijatelji.“ – The Signs of the Times, October, 1893.
Sreda, 12. jul
4. ODABERIMO BOLJE PRIORITETE
a. Šta moramo da shvatimo kako bismo izbegli Lotovu grešku koja je njegovu porodicu odvela u propast? I Mojsijeva 13:12,13; 19:30-38; I Korinćanima 15:33.
„Pokvarenost Sodoma u kršenju Božjeg zakona naročito se ogledala u razvratu.“ – Velika borba, 234.
„Kad se nastanio u Sodomu, Lot je bio čvrsto rešen da se drži dalje od bezbožnih ljudi i da to naredi i 'domu svojemu nakon sebe'. Ali je primetno odstupio od toga. Zavodnički uticaji kojima je bio okružen delovali su negativno na njegovu veru, a veze njegove dece sa stanovnicima Sodoma duboko su povezae njegove interese s njihovim. Posledice toga bile su očevidne.
„I danas mnogi čine istu grešku. Kad traže mesto stanovanja oni više paze na ovozemaljske pogodnosti i mogućnost zarade, nego na moralne i društvene uticaje kojima će biti izloženi i koji će okružavati njihovu porodicu. U nadi da postignu što veće blagostanje, biraju lepu i plodnu dolinu ili se nastane u nekom gradu koji pruža mogućnost naglog bogaćenja; ali im zbog toga deca budu izložena iskušenjima i često sklapaju takva poznanstva koja vrlo nepovoljno utiču na razvoj pobožnosti i izgradnju ispravnog karaktera. Atmosfera slabog morala, neverovanja ili ravnodušnosti prema verskim stvarima, često deluje suprotno uticaju roditelja. Deci je stalno pred očima protivljenje roditeljskom i božanskom autoritetu. Mnogi se prisnije zbližuju s nevernicima i povezuju svoju sudbinu sa Božjim neprijateljima.
„Kad sebi tražimo dom, Bog želi da prvenstveno obratimo pažnju na moralne i verske uticaje koji će okružavati nas i članove naše porodice. Možda ćemo se sticajem okolnosti naći u mučnom položaju, jer mnogi ne mogu imati onakvu okolinu kakvu bi želeli; ali ma kuda da nas dužnost odvede, Bog će nam dati snage da ostanemo neiskvareni, ako stalno stražimo u molitvi verujući u Hristovu milost. Ali se bez potrebe ne smemo izlagati uticaju koji nepovoljno deluje na izgradnju hrišćanskog karaktera. Ako se svojevoljno izlažemo atmosferi svetovnosti i neverovanja suprotstavljamo se volji Božjoj i izgonimo svete anđele iz svoga doma.“ – Patrijarsi i proroci, 160, 161.
b. Navedi nekoliko razloga zbog kojih moramo izbeći tipične stavove karakteristične za današnju kulturu. II Timotiju 3:1-5; Isaija 1:9.
Četvrtak, 13. jul
5. ODABERIMO BEZBEDNIJE OKRUŽENJE
a. Šta Bog kaže o mestu gde Njegov narod može da napreduje? Isaija 32:18,19.
„Moje upozorenje glasi: držite se podalje od gradova. Nemojte graditi lečilišta u gradovima. Učite naše ljude da se iz gradova presele u sela, gde mogu pribaviti malo parče zemlje, i tamo stvoriti dom za sebe i svoju decu...
„Naši restorani moraju biti u gradovima; u suprotnom radnici u tim restoranima ne bi mogli dopreti do ljudi i naučavati ih načelima ispravnog života. I u ovom trenutku moramo koristiti dvorane za sastanke u gradovima. Ali uskoro će u gradovima nastati takvi sukobi i zbrka da ih neće moći napustiti ni oni koji to budu želeli.“ – The General Conference Bulletin, April 6, 1903.
„Roditelji mogu da sagrade male kuće na selu, gde će imati svoju zemlju za obrađivanje, gde će imati voćnjak i povrtnjak, u kome će gajiti povrće i druge plodove koji će zameniti meso štetno za krv koja struji našim žilama. U takvim mestima decu neće okružavati iskvareni uticaj gradskog života. Bog će pomoći svome narodu da nađe takve domove izvan gradova.“ – Medical Ministry, 310.
b. Zašto moramo da poslušamo poziv za život na selu? Priče 15:31,32.
„To je bilo izdvajanje od bezbožnika, odlučan rastanak s njima, bežanje za spas života. Tako je bilo u vreme Nojevo; tako u slučaju Lotovom; tako s učenicima pred razaranje Jerusalima, a tako će biti i u poslednje dane.“ – Patrijarsi i proroci, 158.
Petak, 14. jul
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Šta treba da imamo na umu u dodiru sa onima koji se rugaju Hristovom dolasku?
2. Zašto svi moraju biti svesni istorije Sodoma i Gomora?
3. Kakav uticaj sudbina ovih gradova treba da ima na Božji narod?
4. Jesam li u opasnosti da ponovim Lotovu grešku – i ako jesam, kako?
5. Koje su prednosti života na selu?