Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 4
Subota, 22. jul 2017.


Lažne nauke u vreme posletka
„Jer će izaći lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.“ – Matej 24:24.
„Postoje opasne jeresi koje će se prikazivati kao biblijska nauka; zato treba dobro da poznajemo Bibliju kako bismo znali kako da im se suprotstavimo. Vera svakog pojedinca biće okušana.“ – Evangelizam, 446.


Predlažemo da pročitate: Proroci i carevi, 140-142.
Nedelja, 16. jul
1. NEOPHODNA BUDNOST
a. Kojom se strategijom služi neprijatelj duša kako bi zaveo mnoge iskrene ljude koji veruju u skori Hristov dolazak? Matej 24:11,24.
„Sotonini anđeli su mudri na zlo; oni stvaraju ono što neki smatraju naprednim videlom i proglašavaju ga novim i divnim. Međutim, premda je ta vest donekle istinita, ona će biti pomešana sa ljudskim izmišljotinama i učiće 'naukama i zapovestima ljudskima'. Ako je ikada bilo vreme da se straži i moli u pravoj ozbiljnosti, onda je to danas. Mnogo toga što je naoko dobro i korisno potrebno je brižljivo razmotriti uz mnogo molitve, jer je reč o prevarnim i lukavim metodama neprijatelja, da navede duše na stazu toliko blisku stazi istine da se gotovo neće razlikovati od nje.“ – Evangelizam, 446.
„Svedočanstvo Božjeg Duha je istinito. Ne menjajte svoju veru ni za kakvu nauku koja bi obmanjivala dušu, ma kako izgledala privlačna.
„Sotonske obmane se sada umnožavaju, tako da će oni koji skrenu sa staze istine izgubiti pravac. Ne imajući ništa za šta bi se uhvatili, oni će biti nošeni od jedne zablude ka drugoj, dok će ih vetar nepoznatih i čudnih nauka bacati tamo-amo. Sotona je sišao s velikom silom.“ – Evangelizam, 269.
Ponedeljak, 17. jul
2. OPASNE OBMANE
a. Objasni kojim se mudrim trikom koristio Božji neprijatelj u Mojsijevo vreme – i kako se to ponavlja i danas. II Mojsijeva 7:10-13; II Timotiju 3:5-9.
„I vračari su takođe pokazali znake i čuda, ali oni to nisu izvodili svojom snagom ili veštinom, već pomoću sile sotonine koji im je kao njihov bog pomagao da imitiraju Jehovino delo.
„Mađioničari nisu stvarno pretvorili štapove u zmije, nego su pomoću velikog varalice, vradžbinama uspeli samo da izazovu taj utisak. Nije bilo u moći sotoninoj da štapove pretvori u žive zmije. Knez zla, iako još uvek ima svu mudrost i silu jednog palog anđela, ipak nije imao moć da stvara ili da daje život; to preimućstvo pripada jedino Bogu. Ali sve što je bilo u sotoninoj moći on je i učinio; izvršio je imitaciju. Za ljudske oči štapovi su se zaista pretvorili u zmije. Da je to tako verovali su i faraon i njegovi dvorani.“ – Patrijarsi i proroci, 265, 266.
b. Kojom obmanom će se neprijatelj duša uskoro služiti? Otkrivenje 13:13.
„Ljudi će biti obmanuti čudesima koja će sotonini agenti moći stvarno da čine, a ne samo da imitiraju.“ – Velika borba, 490.
c. Uz koje upozorenje je Hristos proricao o okultizmu? Matej 24:25,26.
„Zar nisu hiljade ljudi otišle u pustinju u nadi da će naći Hrista? I zar se sa hiljada skupova, na kojima ljudi tvrde da opšte sa duhovima preminulih, ne čuje poklič: 'Evo ga u sobama?' To je baš ono što tvrdi spiritizam.“ – Želja vekova, 608, 609.
d. Dok gledamo kako se proročanstva o očaravajućim lukavstvima spiritizma ispunjavaju širom sveta, šta treba da imamo na umu? Efescima 6:11,12.
Utorak, 18. jul
3. REALISTIČNA ČUDA I DUHOVI
a. Dok se kraj približava, na koji način smo posebno upozoreni da ne verujemo u znake i čuda, i zašto? Matej 24:4; 5:11,24,25.
„Kako se Božji narod približava opasnostima poslednjih dana, sotona se ozbiljno savetuje sa svojim anđelima usavršavajući plan da uništi njihovu veru. On vidi da su se mnoge crkve već uspavale njegovom lažnom silom. Privlačnim mudrovanjem i lažnim čudesima on ih održava pod svojom vlašću. Zbog toga posebno naređuje svojim anđelima da postave zamke onima koji čekaju na drugi Hristov dolazak i nastoje da izvršavaju sve Božje zapovesti.
„Mi smo upozoreni da će on u poslednje dane činiti znakove i lažna čuda. Sotona će nastaviti s ovim čudima sve do svršetka vremena kušanja ne bi li nas uverio da je on anđeo svetla, a ne tame...
„Neki će doći u iskušenje da prihvate ova čuda kao da dolaze od Boga. Bolesni će biti isceljeni u našoj prisutnosti, pred nama će se događati čuda. Jesmo li spremni odupreti se kušanju koje nas čeka kad sotonina lažna čuda budu potpunije otkrivena? Zar neće mnoge duše biti prevarene? Budući da su se udaljili od jasnih uredaba i zapovesti Božjih i poverovali bajkama, mnogi će biti skloni da prihvate ova lažna čuda. Mi svi sada treba da se naoružamo za borbu u koju ćemo uskoro biti uvučeni. Vera u Božju Reč, koju treba s molitvom da proučavamo i sprovodimo u život, biće naš štit protiv sotonine moći i pomoći će nam da pobedimo Hristovom krvlju.“ – Maranatha, 208.
b. Zašto moramo biti svesni jednog od sotoninih najdražih okultnih trikova? II Solunjanima 2:9-12; Propovednik 9:5,6.
„(Sotona) ima moć da pred ljudima imitira pojavu njihovih dragih pokojnika. Imitacija je savršena: poznati izgled, reči, ton glasa, sve se to ponavlja izvanredno tačno. Mnogi se teše osvedočenjem da njihovi dragi pokojnici uživaju u nebeskom blaženstvu i, ne naslućujući opasnost, slušaju 'lažne duhove i nauke đavolske' (I Timotiju 4:1).“ – Velika borba, 489.
Sreda, 19. jul
4. IZBEGAVANJE MILOZVUČNE, PRIJATNE IMITACIJE
a. Kako se Nojevo propovedanje može povezati sa nama koji naučavamo sadašnju istinu – uključujući i svetlost o zdravlju? Luka 17:26,27; I Petrova 2:11.
„Noje je propovedao ljudima svog vremena da će im Bog dati sto dvadeset godina kako bi se pokajali za svoje grehe i našli utočište u barci; ali oni su odbacili ovaj milostivi poziv. Njima je dato dovoljno vremena da se povrate od svojih greha, pobede svoje loše navike i razviju pravedan karakter; ali je sklonost ka grehu, iako isprva kod mnogih slaba, ojačala kroz svakodnevno povlađivanje, i vodila ih ka nepovratnoj propasti.“ – The Review and Herald, October 20, 1885.
b. Zašto nam Bog daje vest o zdravlju koja izgrađuje naš karakter i zahteva samoodricanje, umesto da nas vodi glatkim i utabanim stazama? Matej 7:13-15.
„Božja Reč objavljuje da će sotona činiti čuda. On će činiti da se ljudi razbole, a onda će iznenada ukloniti od njih svoju đavolsku silu. Tada će oni biti proglašeni zdravima. Ova tobožnja isceljenja staviće Adventiste sedmog dana na probu.“ – Maranatha, 209.
„Način na koji je Hristos radio bilo je propovedanje Božje Reči, spojeno s ublažavanjem ljudskih patnji putem čudesnih dela isceljenja. Ali rečeno mi je da mi danas ne možemo raditi na taj način, jer će sotona koristiti svoju moć da čini čuda. Božje sluge danas ne mogu raditi tako što će činiti čudesa, jer će postojati obilje lažnih dela isceljenja, za koja će se tvrditi da su nebeskog porekla.
„Upravo zbog toga Gospod je zacrtao put kojim se Njegov narod treba kretati u vezi s delom telesnog isceljenja, kombinovanog s naučavanjem Božje Reči. Podižu se sanatorijumi, a uz te ustanove treba da dođu radnici koji će obavljati istinski zdravstveno-misionarski rad. Na taj način uspostavlja se zaštitnički uticaj oko onih koji dođu na lečenje u sanatorijume.
„To je način za koji se Gospod pobrinuo kako bi se jevanđeoski zdravstveno-misionarski rad mogao obaviti za mnoge duše. Ove ustanove treba podizati van gradova, i u njima treba mudro obavljati delo poučavanja.“ – Medical Ministry, 14.
Četvrtak, 20. jul
5. VIDETI NE TREBA DA ZNAČI – VEROVATI
a. Opiši poslednju sotoninu prevaru. II Korinćanima 11:14.
„Kao završni čin velike obmanjujuće drame, sam sotona će glumiti Hrista. Crkva je dugo tvrdila da čeka na Spasiteljev dolazak kao na ostvarenje svojih nada. Sad će veliki varalica pokazati kao da je Hristos došao. U različitim krajevima sveta sotona će se pojaviti među ljudima kao veličanstveno biće blještavog sjaja, slično opisu Božjeg Sina u Jovanovom Otkrivenju (Otrkivenje 1:13-15). Slava kojom je okružen nadmašuje sve što su smrtne oči ikada videle. Vazduhom odzvanja poklič pobede: 'Hristos je došao! Hristos je došao!' Ljudi padaju ničice pred njim, dok on diže ruke i izriče blagoslov kao što je Hristos blagosiljao svoje učenike dok se nalazio na zemlji. Njegov je glas mek i prigušen, ali melodičan. Blagim, saosećajnim tonom iznosi neke od onih prekrasnih nebeskih istina što ih je Spasitelj izgovorio; leči bolesti ljudi i tada, glumeći Hrista, tvrdi da je subotu promenio u nedelju, i svima zapoveda da svetkuju dan koji je on blagoslovio. On objavljuje da oni koji uporno svetkuju sedmi dan hule na njegovo ime, jer odbijaju da poslušaju njegove anđele koje im je poslao sa svetlošću i istinom. Ovo je silna, gotovo neodoljiva obmana.“ – Maranatha, 276.
b. Imajući na umu ovakvu opasnost, na šta treba da budemo usredsređeni? II Korinćanima 4:8-10,18.
Petak, 21. jul
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Zašto su doktrine Biblije o sadašnjoj istini toliko važne za vreme posletka?
2. Kako možemo objasniti vidljiva čuda faraonovih vračara?
3. Navedi neke od neprijateljevih varki naročito usmerenih protiv Božjeg ostatka.
4. Zašto nam se savetuje da danas ne očekujemo trenutna isceljenja?
5. Kako ćemo prepoznati falsifikat Hristovog skorog dolaska koji će uskoro biti objavljen?