Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 5
Subota, 29. jul 2017.


ISUS ZAISTA PONOVO DOLAZI!
„Opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam Ja.“ – Jovan 14:3.
„Jedna od najslavnijih i najveličanstvenijih istina otkrivenih u Bibliji je istina da Hristos ponovo dolazi da veliko delo iskupljenja privede kraju.“ – Velika borba, 262.


Predlažemo da pročitate: Rani spisi, 14-19, 307-309.
Nedelja, 23. jul
1. GLE, ON DOLAZI!
a. Prema Bibliji, kakav će biti Isusov dolazak? Dela 1:11.
„Za učenike je bila najdragocenija činjenica da se Hristos na nebo vazneo u opipljivom obliku kao njihov božanski Učitelj. Isti onaj Isus koji je hodio, razgovarao i molio se sa njima... uzneo se na nebo u ljudskom obliku. Nebeski vesnici uveravali su ih da će taj isti Isus koga su videli kako se uznosi na nebo ponovo doći na isti način na koji se i uzneo. Ova sigurnost je uvek bila, i do kraja vremena će biti, nada i radost svih onih koji istinski ljube Hrista.“ – Spirit of Prophecy 3, 254.
b. Ko će moći da vidi Isusovo pojavljivanje? Otkrivenje 1:7; Matej 24:30.
„Tu će se nalaziti i oni što su Mu se rugali i šibali Ga. Sveštenici i poglavari će se živo sećati prizora u sudnici. Svaka pojedinost će izlaziti pred njih tako živo kao da je ispisana plamenim slovima. Tada će oni što su vikali 'krv Njegova na nas i na decu našu' primiti odgovor na svoju molbu. Tada će ceo svet to znati i razumeti.“ – Želja vekova, 723, 724.
Ponedeljak, 24. jul
2. DIVNA NADA
a. Koja je svrha Isusovog dolaska, i kako naša vera u ovaj divan, nenadmašan događaj treba da utiče na nas? Jovan 14:1-3.
„Oni koji stvarno vole Spasitelja, ne mogu drugačije nego da radosno pozdrave vest utemeljenu na Božjoj Reči, da će Onaj u kome su sjedinjene sve njihove nade u večni život, ponovo doći, ne da bude vređan, prezren i odbačen, kao prilikom svog prvog dolaska, već u sili i slavi, da izbavi svoj narod. Objavljivanje Hristovog dolaska bi i sad trebalo da bude, kao kad su ga anđeli najavili pastirima u Vitlejemu, dobra vest o velikoj radosti. Nema ubedljivijeg dokaza da su se takozvane crkve otpadile od Boga nego što su ogorčenje i neprijateljstvo koje je kod njih izazvala ova Bogom poslata poruka.
„Oni koji ne vole Spasitelja žele da on ostane daleko, i tako rado primaju vest koju nose neverne sluge: 'Neće moj gospodar još zadugo doći' (Matej 24:48). Dok odbijaju da proučavaju Pismo kako bi videli da li je to zaista tako, oni prihvataju svaku bajku koja će Hristov dolazak smestiti u daleku budućnost, ili ga predstaviti u duhovnom smislu, čije ispunjenje se ostvarilo prilikom razorenja Jerusalima, ili pak koji se odigrava u trenutku smrti.“ – The Spirit of Prophecy 4, 216, 217.
b. Opiši sladost ove nade i sa čim ona treba da bude blisko povezana. Filibljanima 3:20,21.
„Istine iz proročanstva vrlo su tesno povezane. Dok ih proučavamo, one čine divan grozd praktične hrišćanske istine. Sve naše propovedi treba jasno da pokažu da mi čekamo, radimo i molimo se za dolazak Božjeg Sina. Njegov dolazak je naša nada. Ova nada treba da prožme sve naše reči i dela, sva naša druženja i odnose.“ – Evangelizam, 171.
„On će one koji su Ga ljubili i čekali ovenčati slavom, čašću i besmrtnošću. Umrli pravednici izaći će iz svojih grobova, a živi će zajedno s njima biti uzneti u oblake na susret Gospodu. Oni će u glasu Isusovom, slađem i nežnijem od svake muzike koja je ikad doprla do uha smrtnika, razumeti reči dobrodošlice: vaša borba je završena.“ – Dela apostola, 24.
Utorak, 25. jul
3. NEOPISIVA SLAVA
a. Koji znak na nebu će nagovestiti Hristov dolazak? Marko 13:26.
„Ubrzo naše oči bivaju privučene pojavom jednog malog crnog oblaka veličine otprilike kao pola čovečje ruke, jer svi znamo da je to znak Sina čovečjeg. Svi u svečanoj tišini posmatramo kako se oblak približuje i postaje sve svetliji i veličanstveniji, da bi se konačno pretvorio u veliki beli oblak. Donja strana mu je kao u plamenu; iznad njega se uzdiže duga.“ – Spiritual Gifts 2, 32.
b. Objasni trostruku slavu Hristovog ponovnog dolaska – imajući na umu mesto gde će se On sresti sa svojim iskupljenima. Hoće li Njegova stopala dotaći zemlju prilikom Njegovog drugog dolaska? Luka 9:26 (poslednji deo); I Solunjanima 4:16,17.
„Na oblaku sedi Sin čovečji. Kosa Mu je bela i u uvojcima se spušta do ramena, a na glavi ima mnogo kruna. Noge su Mu kao oganj razgoreo, u desnoj ruci ima oštar srp, a u levoj srebrnu trubu. Očima koje su kao plamen ognjeni On ispituje svoju decu do dna duše. Pobledela su lica svih okupljenih, a oni koje je Bog odbacio čak i pocrnela. Svaki se glasno pita: 'Ko može opstati? Da li mi je haljina besprekorno čista?' Anđeli prestaju da pevaju i za trenutak vlada grobna tišina dok Isus progovara: 'Opstaće samo oni koji imaju čiste ruke i čisto srce; moja vam je milost dovoljna.' Na te se reči naša lica ponovo oblivaju sjajem, a radost ispunjava svako srce. Anđeli opet i to još glasnije pevaju dok se oblak sve više približuje. Zatim odjekuje srebrna truba dok se Isus okružen ognjenim plamenovima spušta na oblaku. On upire pogled na grobove zaspalih svetih, podiže svoje oči i ruke k nebu i uzvikuje: 'Probudite se! Probudite se! Probudite se! Vi koji spavate u prahu, i ustanite.' Dolazi do snažnog zemljotresa. Grobovi se otvaraju i mrtvi izlaze iz njih odeveni u besmrtnost. Verni, 144000 na broju, kliču 'Aliluja!' dok prepoznaju svoje prijatelje koje je smrt bila otrgla od njih; u istom trenutku mi bivamo preobraženi i 'zajedno sa njima' uzdižemo se 'u susret Gospodu na nebo'. Svi skupa uznosimo se u oblak.“ – Spiritual Gifts 2, 32, 33.
b. Šta je drugačije u Hristovom trećem dolasku, nakon hiljadu godina, u odnosu na Njegov drugi dolazak? Zaharija 14:4. (vidi Rani spisi, 18.)
Sreda, 26. jul
4. SA SILOM I VLAŠĆU
a. Šta će se prilikom Hristovog drugog dolaska dogoditi u prirodi, i zašto? Otkrivenje 6:14; Isaija 24:1-6.
„Bog želi da Njegov narod jasno shvati da će biti pohođen prema svojoj poslušnosti ili prestupu. Zlo i bolesti umnožili su se sa svakim narednim naraštajem. Zemlja je patila pod prokletstvom koje je čovek doneo na nju svojom stalnom neposlušnošću.“ – Spiritual Gifts 4, 123.
„Car nad carevima silazi niz oblake zaogrnut ognjenim plamenom. Nebesa se savijaju kao svitak, zemlja drhti pred Njim, a svaka planina i svako ostrvo pokreću se sa svojih mesta.“ – Velika borba, 569.
b. Kako proročanstvo opisuje božanske kazne koje će uskoro doći na svet pri Hristovom dolasku? Isaija 24:17-23.
„Nepokajani gledaju prizor sa strahom i zaprepašćenjem, dok pravednici sa svečanom radošću posmatraju znake svoga oslobođenja. U prirodi izgleda kao da je sve izašlo iz svog uobičajenog reda. Reke prestaju da teku. Mračni, teški oblaci gomilaju se i sudaraju međusobno. Usred razgnjevljenog neba vidi se jedno mesto neopisive slave odakle dopire Božji glas sličan hujanju mnogih voda, govoreći: 'Svrši se' (Otkrivenje 16:17).
„Ovaj glas potresa i nebo i zemlju. Nastaje strašan zemljotres kakav 'nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko' (Otkrivenje 16:18). Nebo se otvara i ponovo zatvara. Slava Božjeg prestola koja se na momente pokaže izgleda kao sevanje munje. Planine se tresu kao trska na vetru, dok raskomadano stenje pada na sve strane. Čuje se takva grmljavina kao da nailazi strašna oluja. More razjareno besni. Čuje se urlanje uragana kao glasovi demona koji kreću u razaranje. Zemlja se diže i nadima kao morski talasi. Njena površina se raspada, kao da joj i sami temelji izmiču. Čitavi planinski lanci tonu. Nastanjena ostrva nestaju. Morske luke koje su po bezakonju i poroku postale slične Sodomu, nestaju u razbesnelim talasima.“ – Velika borba, 565, 566.
Četvrtak, 27. jul
5. ISPUNJENJE DAVNIH NADA
a. Opiši kako se sveti anđeli raduju sa Isusom pri Njegovom povratku. Juda 14.
„Ogromno, nebrojeno mnoštvo svetih anđela, sa pesmom hvale i nebeskom muzikom, prate Ga (Isusa) na Njegovom putu. Nebeski svod kao da je prepun blistavih bića, 'deset hiljada puta deset hiljada, i hiljade hiljada.' Ljudskim perom nije moguće opisati ovaj prizor, niti um smrtnika može da dočara njegovu veličanstvenost i lepotu.“ – Velika borba, 569.
b. Koji zadatak treba da izvrše sveti anđeli (na osnovu istražnog suda koji će tada već biti završen), i šta će stanovnici zemlje konačno shvatiti? Matej 13:41,49; 25:32; Rimljanima 7:12.
„Arhanđel će uskoro zvukom trube iznenaditi žive i probuditi mrtve. Toga će dana zli biti odvojeni od pravednih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca.“ – Child Guidance, 561.
„Hristos želi da svi razumeju i shvate događaje koji će uslediti Njegovom drugom dolasku. Prizor suđenja odvijaće se pred očima svih nepalih svetova, jer na tom suđenju treba da se opravda Božja vladavina, i da se Njegov zakon istakne i dokaže kao 'svet, pravedan i dobar.' Tada će slučaj svakog pojedinca biti zauvek odlučen, i svakome će biti izrečena pravedna presuda. Greh više neće izgledati tako privlačan, nego će biti shvaćen u svoj njegovoj odvratnosti i grozoti. Svako će u potpunosti shvatiti kakav je u stvari bio njegov odnos prema Bogu i prema bližnjima.“ – The Review and Herald, September 20, 1898.
Petak, 28. jul
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Objasni koje grupe ljudi će biti svedoci Hristovog ponovnog dolaska.
2. Zašto Hristos ponovno dolazi, i na kakvo razmišljanje treba da nas nagna taj događaj?
3. Zašto treba da znamo da li će Hristova stopala dotaći zemlju ili ne?
4. Na koji način će veliki preokret u stvaranju biti povezan sa Božjim moralnim zakonom?
5. Budući da je ovaj radostan ali i svečan događaj pred nama, čega treba da budemo svesni?