Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 11
Subota, 9. septembar 2017.


BOŽJA MUDROST U ODREĐIVANJU VREMENA
„Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje.“ – II Petrova 3:9.
„Istina je da se vreme produžilo preko onoga što smo mi očekivali u ranim danima ove vesti. Naš Spasitelj se nije pojavio kada smo Ga očekivali. Ali, da li je Gospodnja reč izneverila? Nipošto! Treba imati na umu da su Božja obećanja i pretnje uslovnog karaktera.“ – Evangelizam, 523.


Predlažemo da pročitate: Odabrane poruke 1, 178-184; Rani spisi, 59-62, 73-78, 121-124.
Nedelja, 3. septembar
1. BOŽJA SAMILOST
a. Objasni Božji plan za svakog čoveka koga je stvorio. I Timotiju 2:3-6.
„Bog dugo trpi i nije Mu milo da iko propadne, ali i Njegovom strpljenju ima granica, i kad se ta granica pređe, drugog vremena milosti više neće biti. Njegov gnjev će se raspaliti tako da više neće biti leka.“ – The Youth's Instructor, March 28, 1905.
b. Zašto Bog nije mogao da dozvoli da narod Izrailja neposredno osvoji obećanu zemlju? Jevrejima 3:7-11.
„Bog nije predvideo da Izrailjci, kao Njegov narod, lutaju po pustinji četrdeset godina. Obećao je da će ih neposredno odvesti u Hanansku zemlju, utvrditi ih tamo kao svet, zdrav i srećan narod. Međutim, oni kojima je to najpre bilo obećano, nisu ušli 'zbog neverstva'.“ – Evangelizam, 523.
Ponedeljak, 4. septembar
2. RAZLOZI ODLAGANJA
a. Sa kojom se opasnošću, kao vernici, danas suočavamo? Jevrejima 3:12,13.
„Punih četrdeset godina su neverstvo, gunđanje i duh pobune odvajali stari Izrailj od Hananske zemlje. Isti gresi odložili su ulazak savremenog Izrailja u nebeski Hanan. Ni u jednom slučaju Božja obećanja nisu izneverila. Neverstvo, ljubav prema svetu, neposvećenost i trvenja među onima koji se smatraju Božjim narodom, zadržali su nas tolike godine u ovom svetu greha i patnje.“ – Evangelizam, 524.
b. Zašto nam izgleda da Gospod odlaže svoj dolazak? II Petrova 3:9.
„Duga mračna noć je teška i mučna ali jutro se odlaže zbog milosti, jer ako bi Gospodar došao, tako mnogo ljudi bilo bi nespremno. Razlog za tako dugo odlaganje je u tome što Bog ne želi da Njegov narod propadne.“ – Evangelizam, 522.
„Iz milosti prema svetu, Hristos još uvek odlaže svoj dolazak da bi grešnici imali prilike da čuju opomenu i da u Njemu potraže utočište pre nego što se izlije Božji gnjev.“ – Velika borba, 403.
c. Ko je u stanju da odagna veliki deo duhovnog mraka koji okružuje našu planetu? II Petrova 3:11,12; I Korinćanima 15:34.
„Gospod u svojoj samilosti teži da prosvetli razum onih koji sada tumaraju u tami zabluda. On odlaže svoj sud nad nepokajanim svetom, kako bi Njegove svetlonoše mogle da pronađu i spasu izgubljene.“ – The Review and Herald, March 31, 1910.
d. Kako možemo ubrzati Isusov dolazak? II Korinćanima 5:20; Matej 24:14.
„Propovedajući Jevanđelje svetu, mi smo u mogućnosti da dolazak Gospodnji ubrzamo. Naša je dužnost ne samo da čekamo, nego i da ubrzamo dan Božji.“ – Želja vekova, 611.
Utorak, 5. septembar
3. DODATNA SNAGA ZA UBRZAVANJE DOGAĐAJA
a. Kako će propovedanje Jevanđelja dostići svoj vrhunac u poslenjim danima? Zaharija 10:1; Joilo 2:23.
„Veliko delo Jevanđelja završiće se ispoljavanjem sile Božje ne manje od one koja je pratila njegov početak. Proročanstva koja su se ispunila u ranom daždu na početku Jevanđelja, ponovo će se ispuniti u poznom daždu, pri njegovom svršetku.“ – Velika borba, 542.
b. Šta još treba biti pridodato poznom daždu – izlivanju Božjeg Duha bez mere? Joilo 2:17,18; Dela 3:19,20.
„Videla sam da će u 'osveženju' učestvovati samo oni koji budu pobedili i otklonili svaki ukorenjeni greh: ponos, sebičnost, ljubav prema svetu i svaku rđavu reč i postupak. Stoga se moramo sve više približavati Gospodu i usrdno nastojati da izvršimo neophodnu pripremu koja će nam omogućiti da opstanemo 'u boju u dan Gospodnji'. Imajmo svi na umu da je Bog svet i da niko izuzev svetih bića ne može boraviti u Njegovoj prisutnosti.“ – Rani spisi, 76.
„Srce mora da se isprazni od svake prljavštine i da se očisti da bi bilo priugotovljeno za stan Svetome Duhu. Priznanje i napuštanje greha, iskrena molitva i predanje Bogu, to je učenike pripremilo za izlivanje Svetoga Duha na dan Pedesetnice. Isto tako, samo u još većoj meri, mora da se učini i danas.“ – Svedočanstvo za propovednike, 464.
„Svaki se radnik treba usrdno moliti Bogu za krštenje Duhom. Treba organizovati posebne grupe da zajednički traže naročitu pomoć i nebesku mudrost, da bi znali mudro planirati i izvršavati. Naročito se treba moliti da Bog svoje misionare krsti Svetim Duhom.
„Prisutnost Duha daće takvu snagu Božjim radnicima u prikazivanju istine kakvu ne mogu dati nikakve časti i slava ovog svega. Duh nam daje snagu koja u svakoj nevolji podržava dušu koja se bori protiv neprijateljski raspoloženih rođaka, mržnje sveta i predstave o vlastitom nesavršenstvu i pogreškama.“ – VIII Svedočanstvo, 23, 24.
Sreda, 6. septembar
4. SVEZNAJUĆI NAJBOLJE ZNA
a. Čak i kad napredujemo u poznanju Boga, koju informaciju On sa pravom može da sakrije od nas, i zašto? Dela 1:6,7.
„Bog nam nije otkrio vreme kada će ova poruka doći svome kraju, niti kada će se vreme milosti završiti... Nemojmo pokušavati saznati ono što je sakriveno kao tajna na veću Svemogućega.“ – Odabrane poruke 1, 183.
„Božji narod više nikada neće dobiti poruku koja se zasniva na vremenu. Nije nam dano da znamo tačno vreme ni izlivanja Svetoga Duha niti Hristovog dolaska... 
„Gospod mi je pokazao da se vest mora širiti i da se ne sme vezivati uz vreme, jer vreme nikada više neće biti probno pitanje. Videla sam kako neke zahvata lažno uzbuđenje, čije poreklo leži u propovedanju o vremenu, da poruka trećeg anđela može stajati na vlastitim temeljima i da nije potrebno vreme kako bi ojačala, te da će napredovati s velikom silom, izvršiti svoje delo i biti prekinuta istekom vremena.“ – Odabrane poruke 1, 180, 181.
b. Zašto po ovom pitanju treba da budemo zadovoljni Božjom mudrošću? V Mojsijeva 29:29.
„Isticanje određenog vremena za sud u objavljivanju poruke prvog anđela bilo je Bogom naređeno. Izračunavanje proročkog vremena koje je predstavljalo temelj ove poruke, a koje određuje svršetak 2300 dana u jesen 1844. godine, ostaje nepobitno. Uzastopni pokušaji da se pronađu novi datumi za početak i svršetak proročkih vremena, kao i neosnovane tvrdnje korišćene da se ovo potkrepi, ne samo da odvraćaju misli od sadašnje istine, nego čak i izlažu preziru svaki pokušaj da se razjasne proročanstva. Što se god češće određuje datum za drugi Hristov dolazak i što se to više propoveda, to bolje odgovara sotoninim ciljevima. Jer kada tako utvrđeno vreme Hristovog dolaska prođe, on izlaže podsmehu i preziru pobornike takvog učenja, i tako nanosi sramotu velikom adventnom pokretu iz 1843. i 1844. godine. Oni koji produže u ovoj zabludi, konačno će za dolazak Hristov odrediti datum koji će biti i suviše daleko u budućnosti. Na taj način će biti navedeni da se uspavaju u lažnoj sigurnosti, i mnogima se neće otvoriti oči sve dok ne bude prekasno.“ – Velika borba, 402, 403.
Četvrtak, 7. septembar
5. PREDSTOJEĆA OBJAVA
a. Koji proglas će uskoro biti objavljen sa neba, i zašto je ovo toliko svečano i važno za svakog smrtnika? Otkrivenje 22:11.
„Videla sam takođe da mnogi ne shvataju kakvi moraju biti da bi u vreme nevolje, kad Prvosveštenik više ne bude u svetinji, mogli da opstanu pred Bogom. U onima što će primiti pečat Boga živoga i u vreme nevolje biti zaštićeni mora se potpuno ogledati Isusov lik.
„Videla sam da mnogi zanemaruju toliko potrebnu pripremu očekujući da će ih 'osveženje' ili 'pozni dažd' osposobiti da opstanu na dan Gospodnji i da žive u Njegovoj prisutnosti. O, koliko sam njih videla u vreme nevolje bez Božje zaštite! Oni zanemaruju neophodnu pripremu, stoga neće moći da prime 'osveženje' koje svi moraju primiti da bi mogli živeti u prisutnosti svetoga Boga. Oni koji ne primaju opomene i ukore, odbijaju da budu 'sečeni' od strane proroka, ne čiste svoje duše pokoravajući se celoj istini, i koji su skloni da veruju da je njihovo stanje bolje no što u stvari jeste, probudiće se tek u vreme sedam poslednjih zala i uvideće da je to 'sečenje' i uobličavanje bilo neophodno za njih da bi bili podesni za Božju građevinu. Međutim, više neće biti vremena za bilo kakvu pripremu, više neće biti Posrednika da ih zastupa pred Bogom.“ – Rani spisi, 75, 76.
„Oni koji budu živeli na zemlji u vreme kad se Hristovo posredovanje u nebeskoj svetinji bude završilo, moraće stajati pred Bogom bez posrednika. Njihove haljine će morati biti besprekorne, a njihov karakter očišćen od greha krvlju Hristovom. Božjom milošću i marljivim nastojanjem sa svoje strane oni moraju pobediti u borbi sa zlom.“ – The Review and Herald, January 17, 1907.
Petak, 8. septembar
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Šta treba da naučimo iz odlaganja ulaska Izrailja u Hanan?
2. Ko je glavni krivac za odlaganje ulaska u nebeski Hanan?
3. Kako je pozni dažd povezan sa ovim događajem, i šta omogućava njegovo izlivanje?
4. Objasni glavnu svrhu poznog dažda i vreme njegovog izlivanja. 
5. Šta treba da učinim kako bi me Bog osposobio za ovo osveženje?