Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 3
Subota, 15. jul 2017.


VESTI OPOMENE ZA NAŠE DANE
„Da nam Gospod nad vojskama nije ostavio malo ostatka, bili bismo kao Sodom, izjednačili bismo se s Gomorom.“ – Isaija 1:9.
„Opet će se glas Božji čuti u opomeni upućenoj Njegovom narodu da se odvoji od bezbožništva koje sve više uzima maha.“ – Patrijarsi i proroci, 158.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 235, 236; Patrijarsi i proroci, 147-163.
Nedelja, 9. jul
1. VREME U KOJEM ŽIVIMO
a. Sa kojim istorijskim periodom Isus upoređuje naše vreme? Matej 24:37-39; I Mojsijeva 6:5,13. 
„Isti gresi zbog koji se gnjev Božji sručio na svet u danima Nojevim postoje i u našim danima. Savremeni ljudi i žene svoje jelo i piće izjednačavaju sa žderanjem i pijanstvom. Ovaj toliko rasprostranjeni greh, popuštanje izopačenom apetitu, rasplamsavao je strasti ljudi Nojevog doba i vodio do sveopšte izopačenosti, sve dok njihovo preterivanje i zločini nisu doprli do neba, i Bog je odlučio da zemlju potopom opere od njene moralne oskrnavljenosti.“ – III Svedočanstvo, 153.
b. Sa čime se vernici danas moraju suočavati? II Petrova 3:3-6.
„Svet, pun raskoši, pun bezbožnih zadovoljstava, spava, spava u telesnoj bezbednosti. Ljudi odlažu dolazak Gospodnji. Oni se podsmevaju opomenama.“ – Želja vekova, 613.
Ponedeljak, 10. jul
2. POUKE IZ POTRESNOG DOGAĐAJA
a. Osim što poredi ove poslednje dane sa Nojevim vremenom, sa kojom istorijskom slikom Gospod takođe poredi čas svog dolaska? Luka 17:28-30.
„Sadašnje stanje sveta slično je onome iz Lotovog vremena, kada je zbog izopačenosti Sodoma anđeo posetio taj poročni grad, kako bi video da li su vapaji koji su se uzdizali do neba zaista bili takvog karaktera da su stanovnici predivnog Sodoma – grada kome je Bog bio toliko milostiv – toliko iskvarili svoje puteve pred Bogom da više nije bilo nade da mogu biti spaseni. Božji gnjev bio je toliko upečatljiv upravo jer je iskvarenost Sodomljana bila toliko duboka.“ – Southern Union Worker, October 16, 1913.
b. Koji greh je preovladavao u Lotovo vreme? I Mojsijeva 19:5-7; Rimljanima 1:21,26,27.
„(Sodomljani) su se okupili ispred Lotove kuće, i kako je masa postajala sve veća, mogli su se čuti zli razgovori koji su otrkivali stanje izopačenosti tih ljudi i radilo se na ostvarivanju najgnusnijih predloga. Rulja je postajala sve bučnija u povicima Lotu da im izvede strance; popuštanje zlim strastima ih je toliko unizilo da je svaka dobra misao bila iskorenjenja, a razum toliko pomućen da su bili spremni na nasilje čak i prema nebeskim anđelima.“ – The Signs of the Times, October 9, 1893. 
c. Zašto sudbina Sodoma svima predstavlja upozorenje? I Mojsijeva 19:24-26; Luka 17:32,33.
„Anđeli su došli da vide da li u gradu postoji neko ko nije iskvaren, i koga bi mogli ubediti da utekne od preteće propasti koja je lebdela nad Sodomom. Te noći zločinci su dodali poslednju kap svojoj čaši bezakonja, i Božji gnjev nije se više mogao odlagati.“ – The Signs of the Times, October 16, 1893.
„Upozorenje koje je dato Lotu – 'Beži da ne pogineš' – seže i do nas koji živimo u ovom uniženom dobu. Kušačev glas oglašava mir i sigurnost. On želi da se osećaš kao da nemaš čega da se plašiš i ohrabruje te da jedeš, piješ i veseliš se. Koga ćeš poslušati, glas sa neba, ili onoga koji te mami u propast? – The Signs of the Times, October 16, 1893.
Utorak, 11. jul
3. POSTANIMO BOLJI PRISTAVI SVOG ŽIVOTA
a. Koja upozorenja su nam data u pogledu duhovnog pada Sodoma? Jezekilj 16:49.
„Mnogi koji su tako dugo odbacivali božansko vođstvo i Njegovu zaštitu nezadrživo srljaju putem lakomislenosti i sebičnog zadovoljstva, i što je još gore, putem uniženosti i skrnavljenja tela. Kao posledica toga, izopačuje se i pogani njihov um, a vera im postaje potpuno odvratna. Neki su posrnuli tako duboko i tako uporno nastavljaju tragom Sodomljana da su danas 'kletve blizu', i glas opomene i ukora više do njih ne dopire.“ – V Svedočanstvo, 38, 39.
b. Kako smo mi, kojima je poverena velika svetlost, upozoreni na moralnu posrnulost čak i veću od sodomske? Osija 4:6; Priče 1:24-30,33.
„Iskupitelj sveta, saosećajni Prijatelj ljudi, otkriva nam činjenicu da postoji greh veći od greha Sodoma. To je greh protiv veće svetlosti. Greh onih kojih su čuli jevanđeoski poziv da se pokaju i ispolje veru u Hrista, ali ga nisu poslušali, veći je od greha Sodoma. Oni koji su samo po imenu Isusovi sledbenici, koji tvrde da poznaju Boga i drže Njegove zapovesti, a ipak svojim svakodnevnim životom i karakterom pogrešno predstavljaju Hrista, koji su bili upozoreni i preklinjani, a i dalje obeščašćuju Iskupitelja svojim neposvećenim životom – njihov greh je veći od greha Sodomljana.“ – The Signs of the Times, October 16, 1893.
„Ali mnogi koji tvrde da veruju u istinu nemaju Boga u svojim mi¬slima, kao ni prepotopni ljudi ili stanovnici Sodoma. Pomisao na Boga, probuđena Svetim Duhom, pokvarila bi sve njihove spletke. Samo ja, ja, ja njihov je bog, njihova alfa i omega.“ – Counsels on Stewardship, 141.
„Gresi Sodoma ponavljaju se i u našim danima, i zemlja je zbog toga uništena i izopačena pod svojim stanovnicima; ali najgora odlika bezakonja ovog doba jeste obličje pobožnosti bez njene sile. Oni koji tvrde da imaju veliku svetlost nalaze se među bezbrižnima i ravnodušnima, i delu Božjem nanose se rane u kući onih koji tvrde da su mu prijatelji.“ – The Signs of the Times, October, 1893.
Sreda, 12. jul
4. ODABERIMO BOLJE PRIORITETE
a. Šta moramo da shvatimo kako bismo izbegli Lotovu grešku koja je njegovu porodicu odvela u propast? I Mojsijeva 13:12,13; 19:30-38; I Korinćanima 15:33.
„Pokvarenost Sodoma u kršenju Božjeg zakona naročito se ogledala u razvratu.“ – Velika borba, 234.
„Kad se nastanio u Sodomu, Lot je bio čvrsto rešen da se drži dalje od bezbožnih ljudi i da to naredi i 'domu svojemu nakon sebe'. Ali je primetno odstupio od toga. Zavodnički uticaji kojima je bio okružen delovali su negativno na njegovu veru, a veze njegove dece sa stanovnicima Sodoma duboko su povezae njegove interese s njihovim. Posledice toga bile su očevidne.
„I danas mnogi čine istu grešku. Kad traže mesto stanovanja oni više paze na ovozemaljske pogodnosti i mogućnost zarade, nego na moralne i društvene uticaje kojima će biti izloženi i koji će okružavati njihovu porodicu. U nadi da postignu što veće blagostanje, biraju lepu i plodnu dolinu ili se nastane u nekom gradu koji pruža mogućnost naglog bogaćenja; ali im zbog toga deca budu izložena iskušenjima i često sklapaju takva poznanstva koja vrlo nepovoljno utiču na razvoj pobožnosti i izgradnju ispravnog karaktera. Atmosfera slabog morala, neverovanja ili ravnodušnosti prema verskim stvarima, često deluje suprotno uticaju roditelja. Deci je stalno pred očima protivljenje roditeljskom i božanskom autoritetu. Mnogi se prisnije zbližuju s nevernicima i povezuju svoju sudbinu sa Božjim neprijateljima.
„Kad sebi tražimo dom, Bog želi da prvenstveno obratimo pažnju na moralne i verske uticaje koji će okružavati nas i članove naše porodice. Možda ćemo se sticajem okolnosti naći u mučnom položaju, jer mnogi ne mogu imati onakvu okolinu kakvu bi želeli; ali ma kuda da nas dužnost odvede, Bog će nam dati snage da ostanemo neiskvareni, ako stalno stražimo u molitvi verujući u Hristovu milost. Ali se bez potrebe ne smemo izlagati uticaju koji nepovoljno deluje na izgradnju hrišćanskog karaktera. Ako se svojevoljno izlažemo atmosferi svetovnosti i neverovanja suprotstavljamo se volji Božjoj i izgonimo svete anđele iz svoga doma.“ – Patrijarsi i proroci, 160, 161.
b. Navedi nekoliko razloga zbog kojih moramo izbeći tipične stavove karakteristične za današnju kulturu. II Timotiju 3:1-5; Isaija 1:9.
Četvrtak, 13. jul
5. ODABERIMO BEZBEDNIJE OKRUŽENJE
a. Šta Bog kaže o mestu gde Njegov narod može da napreduje? Isaija 32:18,19.
„Moje upozorenje glasi: držite se podalje od gradova. Nemojte graditi lečilišta u gradovima. Učite naše ljude da se iz gradova presele u sela, gde mogu pribaviti malo parče zemlje, i tamo stvoriti dom za sebe i svoju decu...
„Naši restorani moraju biti u gradovima; u suprotnom radnici u tim restoranima ne bi mogli dopreti do ljudi i naučavati ih načelima ispravnog života. I u ovom trenutku moramo koristiti dvorane za sastanke u gradovima. Ali uskoro će u gradovima nastati takvi sukobi i zbrka da ih neće moći napustiti ni oni koji to budu želeli.“ – The General Conference Bulletin, April 6, 1903.
„Roditelji mogu da sagrade male kuće na selu, gde će imati svoju zemlju za obrađivanje, gde će imati voćnjak i povrtnjak, u kome će gajiti povrće i druge plodove koji će zameniti meso štetno za krv koja struji našim žilama. U takvim mestima decu neće okružavati iskvareni uticaj gradskog života. Bog će pomoći svome narodu da nađe takve domove izvan gradova.“ – Medical Ministry, 310.
b. Zašto moramo da poslušamo poziv za život na selu? Priče 15:31,32.
„To je bilo izdvajanje od bezbožnika, odlučan rastanak s njima, bežanje za spas života. Tako je bilo u vreme Nojevo; tako u slučaju Lotovom; tako s učenicima pred razaranje Jerusalima, a tako će biti i u poslednje dane.“ – Patrijarsi i proroci, 158.
Petak, 14. jul
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Šta treba da imamo na umu u dodiru sa onima koji se rugaju Hristovom dolasku?
2. Zašto svi moraju biti svesni istorije Sodoma i Gomora?
3. Kakav uticaj sudbina ovih gradova treba da ima na Božji narod?
4. Jesam li u opasnosti da ponovim Lotovu grešku – i ako jesam, kako?
5. Koje su prednosti života na selu?

Lekcija 4
Subota, 22. jul 2017.


Lažne nauke u vreme posletka
„Jer će izaći lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.“ – Matej 24:24.
„Postoje opasne jeresi koje će se prikazivati kao biblijska nauka; zato treba dobro da poznajemo Bibliju kako bismo znali kako da im se suprotstavimo. Vera svakog pojedinca biće okušana.“ – Evangelizam, 446.


Predlažemo da pročitate: Proroci i carevi, 140-142.
Nedelja, 16. jul
1. NEOPHODNA BUDNOST
a. Kojom se strategijom služi neprijatelj duša kako bi zaveo mnoge iskrene ljude koji veruju u skori Hristov dolazak? Matej 24:11,24.
„Sotonini anđeli su mudri na zlo; oni stvaraju ono što neki smatraju naprednim videlom i proglašavaju ga novim i divnim. Međutim, premda je ta vest donekle istinita, ona će biti pomešana sa ljudskim izmišljotinama i učiće 'naukama i zapovestima ljudskima'. Ako je ikada bilo vreme da se straži i moli u pravoj ozbiljnosti, onda je to danas. Mnogo toga što je naoko dobro i korisno potrebno je brižljivo razmotriti uz mnogo molitve, jer je reč o prevarnim i lukavim metodama neprijatelja, da navede duše na stazu toliko blisku stazi istine da se gotovo neće razlikovati od nje.“ – Evangelizam, 446.
„Svedočanstvo Božjeg Duha je istinito. Ne menjajte svoju veru ni za kakvu nauku koja bi obmanjivala dušu, ma kako izgledala privlačna.
„Sotonske obmane se sada umnožavaju, tako da će oni koji skrenu sa staze istine izgubiti pravac. Ne imajući ništa za šta bi se uhvatili, oni će biti nošeni od jedne zablude ka drugoj, dok će ih vetar nepoznatih i čudnih nauka bacati tamo-amo. Sotona je sišao s velikom silom.“ – Evangelizam, 269.
Ponedeljak, 17. jul
2. OPASNE OBMANE
a. Objasni kojim se mudrim trikom koristio Božji neprijatelj u Mojsijevo vreme – i kako se to ponavlja i danas. II Mojsijeva 7:10-13; II Timotiju 3:5-9.
„I vračari su takođe pokazali znake i čuda, ali oni to nisu izvodili svojom snagom ili veštinom, već pomoću sile sotonine koji im je kao njihov bog pomagao da imitiraju Jehovino delo.
„Mađioničari nisu stvarno pretvorili štapove u zmije, nego su pomoću velikog varalice, vradžbinama uspeli samo da izazovu taj utisak. Nije bilo u moći sotoninoj da štapove pretvori u žive zmije. Knez zla, iako još uvek ima svu mudrost i silu jednog palog anđela, ipak nije imao moć da stvara ili da daje život; to preimućstvo pripada jedino Bogu. Ali sve što je bilo u sotoninoj moći on je i učinio; izvršio je imitaciju. Za ljudske oči štapovi su se zaista pretvorili u zmije. Da je to tako verovali su i faraon i njegovi dvorani.“ – Patrijarsi i proroci, 265, 266.
b. Kojom obmanom će se neprijatelj duša uskoro služiti? Otkrivenje 13:13.
„Ljudi će biti obmanuti čudesima koja će sotonini agenti moći stvarno da čine, a ne samo da imitiraju.“ – Velika borba, 490.
c. Uz koje upozorenje je Hristos proricao o okultizmu? Matej 24:25,26.
„Zar nisu hiljade ljudi otišle u pustinju u nadi da će naći Hrista? I zar se sa hiljada skupova, na kojima ljudi tvrde da opšte sa duhovima preminulih, ne čuje poklič: 'Evo ga u sobama?' To je baš ono što tvrdi spiritizam.“ – Želja vekova, 608, 609.
d. Dok gledamo kako se proročanstva o očaravajućim lukavstvima spiritizma ispunjavaju širom sveta, šta treba da imamo na umu? Efescima 6:11,12.
Utorak, 18. jul
3. REALISTIČNA ČUDA I DUHOVI
a. Dok se kraj približava, na koji način smo posebno upozoreni da ne verujemo u znake i čuda, i zašto? Matej 24:4; 5:11,24,25.
„Kako se Božji narod približava opasnostima poslednjih dana, sotona se ozbiljno savetuje sa svojim anđelima usavršavajući plan da uništi njihovu veru. On vidi da su se mnoge crkve već uspavale njegovom lažnom silom. Privlačnim mudrovanjem i lažnim čudesima on ih održava pod svojom vlašću. Zbog toga posebno naređuje svojim anđelima da postave zamke onima koji čekaju na drugi Hristov dolazak i nastoje da izvršavaju sve Božje zapovesti.
„Mi smo upozoreni da će on u poslednje dane činiti znakove i lažna čuda. Sotona će nastaviti s ovim čudima sve do svršetka vremena kušanja ne bi li nas uverio da je on anđeo svetla, a ne tame...
„Neki će doći u iskušenje da prihvate ova čuda kao da dolaze od Boga. Bolesni će biti isceljeni u našoj prisutnosti, pred nama će se događati čuda. Jesmo li spremni odupreti se kušanju koje nas čeka kad sotonina lažna čuda budu potpunije otkrivena? Zar neće mnoge duše biti prevarene? Budući da su se udaljili od jasnih uredaba i zapovesti Božjih i poverovali bajkama, mnogi će biti skloni da prihvate ova lažna čuda. Mi svi sada treba da se naoružamo za borbu u koju ćemo uskoro biti uvučeni. Vera u Božju Reč, koju treba s molitvom da proučavamo i sprovodimo u život, biće naš štit protiv sotonine moći i pomoći će nam da pobedimo Hristovom krvlju.“ – Maranatha, 208.
b. Zašto moramo biti svesni jednog od sotoninih najdražih okultnih trikova? II Solunjanima 2:9-12; Propovednik 9:5,6.
„(Sotona) ima moć da pred ljudima imitira pojavu njihovih dragih pokojnika. Imitacija je savršena: poznati izgled, reči, ton glasa, sve se to ponavlja izvanredno tačno. Mnogi se teše osvedočenjem da njihovi dragi pokojnici uživaju u nebeskom blaženstvu i, ne naslućujući opasnost, slušaju 'lažne duhove i nauke đavolske' (I Timotiju 4:1).“ – Velika borba, 489.
Sreda, 19. jul
4. IZBEGAVANJE MILOZVUČNE, PRIJATNE IMITACIJE
a. Kako se Nojevo propovedanje može povezati sa nama koji naučavamo sadašnju istinu – uključujući i svetlost o zdravlju? Luka 17:26,27; I Petrova 2:11.
„Noje je propovedao ljudima svog vremena da će im Bog dati sto dvadeset godina kako bi se pokajali za svoje grehe i našli utočište u barci; ali oni su odbacili ovaj milostivi poziv. Njima je dato dovoljno vremena da se povrate od svojih greha, pobede svoje loše navike i razviju pravedan karakter; ali je sklonost ka grehu, iako isprva kod mnogih slaba, ojačala kroz svakodnevno povlađivanje, i vodila ih ka nepovratnoj propasti.“ – The Review and Herald, October 20, 1885.
b. Zašto nam Bog daje vest o zdravlju koja izgrađuje naš karakter i zahteva samoodricanje, umesto da nas vodi glatkim i utabanim stazama? Matej 7:13-15.
„Božja Reč objavljuje da će sotona činiti čuda. On će činiti da se ljudi razbole, a onda će iznenada ukloniti od njih svoju đavolsku silu. Tada će oni biti proglašeni zdravima. Ova tobožnja isceljenja staviće Adventiste sedmog dana na probu.“ – Maranatha, 209.
„Način na koji je Hristos radio bilo je propovedanje Božje Reči, spojeno s ublažavanjem ljudskih patnji putem čudesnih dela isceljenja. Ali rečeno mi je da mi danas ne možemo raditi na taj način, jer će sotona koristiti svoju moć da čini čuda. Božje sluge danas ne mogu raditi tako što će činiti čudesa, jer će postojati obilje lažnih dela isceljenja, za koja će se tvrditi da su nebeskog porekla.
„Upravo zbog toga Gospod je zacrtao put kojim se Njegov narod treba kretati u vezi s delom telesnog isceljenja, kombinovanog s naučavanjem Božje Reči. Podižu se sanatorijumi, a uz te ustanove treba da dođu radnici koji će obavljati istinski zdravstveno-misionarski rad. Na taj način uspostavlja se zaštitnički uticaj oko onih koji dođu na lečenje u sanatorijume.
„To je način za koji se Gospod pobrinuo kako bi se jevanđeoski zdravstveno-misionarski rad mogao obaviti za mnoge duše. Ove ustanove treba podizati van gradova, i u njima treba mudro obavljati delo poučavanja.“ – Medical Ministry, 14.
Četvrtak, 20. jul
5. VIDETI NE TREBA DA ZNAČI – VEROVATI
a. Opiši poslednju sotoninu prevaru. II Korinćanima 11:14.
„Kao završni čin velike obmanjujuće drame, sam sotona će glumiti Hrista. Crkva je dugo tvrdila da čeka na Spasiteljev dolazak kao na ostvarenje svojih nada. Sad će veliki varalica pokazati kao da je Hristos došao. U različitim krajevima sveta sotona će se pojaviti među ljudima kao veličanstveno biće blještavog sjaja, slično opisu Božjeg Sina u Jovanovom Otkrivenju (Otrkivenje 1:13-15). Slava kojom je okružen nadmašuje sve što su smrtne oči ikada videle. Vazduhom odzvanja poklič pobede: 'Hristos je došao! Hristos je došao!' Ljudi padaju ničice pred njim, dok on diže ruke i izriče blagoslov kao što je Hristos blagosiljao svoje učenike dok se nalazio na zemlji. Njegov je glas mek i prigušen, ali melodičan. Blagim, saosećajnim tonom iznosi neke od onih prekrasnih nebeskih istina što ih je Spasitelj izgovorio; leči bolesti ljudi i tada, glumeći Hrista, tvrdi da je subotu promenio u nedelju, i svima zapoveda da svetkuju dan koji je on blagoslovio. On objavljuje da oni koji uporno svetkuju sedmi dan hule na njegovo ime, jer odbijaju da poslušaju njegove anđele koje im je poslao sa svetlošću i istinom. Ovo je silna, gotovo neodoljiva obmana.“ – Maranatha, 276.
b. Imajući na umu ovakvu opasnost, na šta treba da budemo usredsređeni? II Korinćanima 4:8-10,18.
Petak, 21. jul
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Zašto su doktrine Biblije o sadašnjoj istini toliko važne za vreme posletka?
2. Kako možemo objasniti vidljiva čuda faraonovih vračara?
3. Navedi neke od neprijateljevih varki naročito usmerenih protiv Božjeg ostatka.
4. Zašto nam se savetuje da danas ne očekujemo trenutna isceljenja?
5. Kako ćemo prepoznati falsifikat Hristovog skorog dolaska koji će uskoro biti objavljen?