Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 7
Subota, 12. avgust 2017.


ČEKANJE I STRAŽENJE
„(Naš Spasitelj Isus Hristos) je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.“ – Titu 2:14.
„(Hristos) je pokazao da stražeći čekati na Njegov dolazak znači provoditi vreme ne u besposlenom očekivanju, nego u marljivom radu.“ – Hristove očigledne pouke, 287.


Predlažemo da pročitate: Hristove očigledne pouke, 313-327.
Nedelja, 6. avgust
1. POZVANI NA SLUŽBU
a. Koju parabolu je Isus ispričao u vezi sa Njegovim ponovnim dolaskom? Matej 25:13-15.
„Čovek koji je otputovao u daleku zemlju predstavlja samog Hrista koji je, ispričavši ovu parabolu, ubrzo napustio ovu zemlju i otišao na nebo. Sluge koje se pominju u istoj paraboli predstavljaju Hristove sledbenike...
„Naš Gospod nas uči da je služba u stvari svrha života. Sam Hristos je bio neumorni radnik, i svim svojim sledbenicima On služenje Bogu i bližnjima postavlja kao životni zakon.“ – Hristove očigledne pouke, 287, 288.
b. Sa čime su talenti upoređeni, i kakav značaj oni imaju? I Korinćanima 12:7-11.
„Svi darovi i sposobnosti, bili oni urođeni ili stečeni, prirodni ili duhovni... treba da se korisno upotrebe u Hristovoj službi. Kada postanemo Hristovi učenici, mi treba da se u potpunosti predamo i posvetimo Njemu zajedno sa svim što jesmo i što imamo. Darove koje Mu na taj način dajemo On nam vraća prečišćene i oplemenjene da bismo ih upotrebili na slavu Bogu i blagoslov bližnjima.“ – Hristove očigledne pouke, 290.
Ponedeljak, 7. avgust
2. PRAVILNA UPOTREBA POVERENIH DOBARA
a. Imajući u vidu ozbiljnost vremena u kome živimo, šta treba da naučimo iz Hristove parabole o talentima koji su nam povereni? Matej 25:16-18.
„Pitanje koje se nas najviše tiče nije: Koliko smo primili? već: Šta smo sa primljenim učinili? Razvoj svih naših sposobnosti predstavlja za nas najosnovniju dužnost prema Bogu i bližnjima. Ko iz dana u dan ne postaje sposobniji i korisniji ne ispunjava svoj životni cilj. Ispovedanjem vere u Hrista mi se obavezujemo da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da bismo postali korisni radnici za našeg Učitelja. Svaku sposobnost treba razvijati do najviše mere da bismo sve što nam je dano mogli iskoristiti najbolje.“ – Hristove očigledne pouke, 290, 291.
b. Šta možemo postići pravilnom upotrebom darova? Matej 25:19,20,22.
„Sposobnosti koje nam nedostaju Bog nam neće dati na neki natprirodan način, nego će – dok pravilno upotrebljavamo ono što imamo – sarađivati s nama, jačajući svaku našu sposobnost. Svaka iskrena i ozbiljna žrtva podnesena u službi Učitelju umnožava i jača naše snage. Kad se kao ljudska oruđa potčinimo uticaju Duha Svetoga, Božja milost će delovati u našem srcu navodeći nas da odbacimo stare naklonosti, da savladamo svoje urođene želje i stvorimo sasvim nove navike. Prihvatajući podsticaje Duha Svetoga i pokoravajući Mu se, naše srce će se rasprostraniti da bi primilo sve veću i veću snagu i bićemo u stanju da postižemo sve više. Neiskorišćene i uspavane energije biće probuđene, a umrtvljene umne sposobnosti dobiće novi život...
„Pravo je čudo koliko čovek verom u božansku snagu može postati jak, koliko tako slab čovek može postati odlučan u svojim naporima i bogat dalekosežnim i velikim rezultatima! Ko počinje sa skromnim znanjem i na jednostavan način prenosi drugima ono što zna, dok vredno traga za novim saznanjima otkriće pravu riznicu nebeskog blaga namenjenog upravo takvima koji traže. I što više bude nastojao da primljenu svetlost prenese na druge, utoliko će više i sam primati. Što se više bude trudio da drugima objasni Reč Božju, utoliko će ona i njemu samom postajati sve jasnija.“ – Hristove očigledne pouke, 314, 315.
Utorak, 8. avgust
3. ZAHVALJUJEMO LI ILI GUNĐAMO?
a. Kako je neverni sluga bio ukoren što nije iskoristio svoj talenat, i zašto takav stav predstavlja upozorenje za nas? Matej 25:24-28.
„Ima mnogo i takvih koji Ga (Boga) u svom srcu optužuju kao 'tvrdog' gospodara zbog toga što polaže pravo na njihovu imovinu i njihovu službu. Međutim, mi Bogu zaista ne možemo dati ništa što već i onako nije Njegovo... Sve što postoji pripada Bogu, i to ne samo po stvaranju, nego i po iskupljenju. Svi blagoslovi koje primamo u ovom životu i sve što ćemo naslediti u životu budućnosti nosi pečat krsta sa Golgote. I zato je potpuno neosnovana i lažna optužba da je Bog 'tvrd' Gospodar koji žanje tamo gde nije sejao.“ – Hristove očigledne pouke, 323.
b. Kako Nadahnuće opisuje našu sklonost da gunđamo i izgovaramo se, i zašto treba da obratimo pažnju na namere našeg Gospodara za svakog od nas pre nego što On ponovo dođe? Priče 30:15,16; Isaija 29:24.
„Zajedljivost, iznalaženje grešaka kod drugih i preoštro izražavanje morate odbaciti. Za koliko vremena mislite da ćete zadobiti pobedu nad svojom izopačenom voljom i nedostacima svog karaktera? Ovako kako sad napredujete, vreme vašeg proveravanja može se završiti pre nego što i počnete sa odlučnim naporima da zadobijete pobedu nad sobom i svojim sklonostima. Vi ćete u Božjem proviđenju biti dovedeni u položaj da se vaša 'osobitost', ukoliko postoji, prokuša i otkrije.“ – IV Svedočanstvo, 323.
„Ne ulažući odlučne napore u nastojanju da savladaju nedostatke u svom karakteru, mnogi odlučuju da služe sebi i sotoni. Iako, dok popuštaju svojim grešnim sklonostima, misle da će jednog dana postati pobednici, oni se odlučno opredeljuju za propast... U 'ovaj tvoj dan', dan tvoga kušanja, još uvek možeš postati pobednik u Hristu... Ne planirajte i ne mislite samo o sebi. Ne možete u potpunosti biti Hristovi dokle god podstičete sebičnost makar i u najmanjoj meri. Veliku ljubav koju vam je Iskupitelj ukazao treba da prihvatite sa isto tako velikom poniznošću i neprekidnom radošću. Da biste bili istinski srećni, morate kontrolisati svoje misli i svoje reči. To će svakako zahtevati najodlučnije napore sa vaše strane, ali to morate učiniti ako želite da vas Bog priznaje kao svoju decu. Budite neumorni u svojim naporima. Sotona ne prestaje da vodi bitku za vaše duše, ali ga vi morate razočarati.“ – IV Svedočanstvo, 325, 326.
Sreda, 9. avgust
4. RAZOTKRIJTE OBMANU I UTECITE OD NJE!
a. Kako je Sin Božji svojim primerom opovrgao lažne optužbe neprijatelja naših duša? I Mojsijeva 3:4,5; Filibljanima 2:5-8.
„Sotona je naveo ljude da zamišljaju Boga kao neko biće čija je glavna osobina kruta pravda, koji je strog i nepopustljiv prema grešniku. On im predstavlja Stvoritelja kao biće koje pažljivo posmatra slabosti i grehe ljudi, da bi im potom sudio. Upravo zato je Spasitelj i došao na zemlju i živeo među ljudima da bi otkrio bezgraničnu Tvorčevu ljubav i odagnao tu mračnu senku koju je sotona bacio na Boga.“ – Put Hristu, 9.
„Sotona prikazuje Božji zakon ljubavi kao zakon sebičnosti. On kaže da je nemoguće da ispunjavamo propise toga zakona.“ – Želja vekova, 11.
„Kada bi naše oči mogle da se otvore, videli bismo čete zlih anđela svuda oko nas, koji nastoje da pronađu neko novo sredstvo kako bi nas mučili i upropašćavali. Videli bismo takođe i svete anđele kako nas štite od njihove moći, jer Božje budno oko uvek bdije nad Izrailjem; On će zaštititi i spasiti svoje verne, ako se oni potpuno pouzdaju u Njega...
„Anđeo reče: 'Imaj na umu da se nalaziš na začaranom terenu.' Videla sam da moramo budno stražiti, imati na sebi sve oružje Božje i svrh svega uzeti štit vere; tada ćemo biti u stanju da se održimo, a raspaljene strele nečastivoga neće nam nauditi.“ – Rani spisi, 63, 64.
b. Šta otkriva Božju spremnost da nam pomogne da pobedimo svoje nedostatke i lenjost? Psalam 20:1,2,7-9; 94:17,18.
„Svaki podstrek Svetog Duha koji ljude pokreće na dobro i privodi bliže Bogu zabeležen je u nebeskim knjigama.“ – Hristove očigledne pouke, 322.
„Gospod želi da se Njegovi sledbenici na lestvici uspeha uspnu do najviše stepenice, da bi Ga slavili primenom sposobnosti koje im On tako rado daje. Zahvaljujući Božjoj milosti sve što je trebalo učiniti da bi pripadnici ovog sveta uvideli da su planovi i načela kojima se mi kao Božji narod rukovodimo bolji od onih koje oni slede, učinjeno je...
„Međutim, to ne znači da oni koji ne poseduju neke izuzetne prirodne darove treba da se obeshrabre. Naprotiv, oni treba da se koriste onim što imaju, vodeći pri tome računa o slabim stranama svog karaktera i trudeći se da ga božanskom milošću ojačaju.“ – Hristove očigledne pouke, 319.
Četvrtak, 10. avgust
5. POBEDONOSNA SARADNJA SA BOGOM
a. Dok se pripremamo za Gospodnji dolazak potpuno predani Njegovoj službi, šta će biti naš i Njegov primarni cilj? Titu 2:13,14; Luka 17:10; Psalam 145:10-12.
„Kad Gospod bude tražio od svojih slugu da polože račun, strogo će se proveravati vraćanje svakog talenta. Dela će otkriti pravi karakter svakog pojedinca.
„Oni koji su primili pet ili dva talenta vratiće Gospodaru darove koji su im bili povereni zajedno sa stečenim dobitkom, ne ističući pri tome nikakve svoje zasluge. Njihovo je bilo samo ono što su dobili i s tim su ostvarili dobit. Međutim, bez talenata koji su im kao depozit bili povereni oni ne bi mogli ostvariti nikakav dobitak. Oni uviđaju da su izvršili samo svoju dužnost. Kapital koji im je bio poveren, Gospodnji je; stoga i sve ono što su s tim kapitalom stekli, pripada Njemu. Da ih Spasitelj nije učinio učesnicima u svojoj ljubavi i milosti, oni bi bili izgubljeni zauvek.
Međutim, kad Gospod primi talente, On svoje sluge hvali i nagrađuje tako kao da zasluga za sve to pripada njima. Njegovo lice je ozareno radošću i zadovoljstvom. On je presrećan što je mogao da izlije svoj blagoslov na njih. Za svaku učinjenu uslugu, za svaku podnesenu žrtvu, On svoje sluge nagrađuje, ne zato što im to duguje, nego što Mu je srce prepuno ljubavi i dobrote.“ – Hristove očigledne pouke, 321, 322.
„Naš nebeski Otac ne traži ni više ni manje nego što smo, prema darovima koje smo od Njega primili, zaista u stanju dati. On na svoje sluge nikad ne stavlja teret koji oni nisu u stanju da ponesu, 'jer zna građu našu, opominje se da smo prah' (Psalam 103:14). Sve što On od nas traži mi, zahvaljujući Njegovoj milosti, zaista možemo i dati.“ – Hristove očigledne pouke, 323.
Petak, 11. avgust
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Kako Božja namera u davanju talenata često biva pogrešno protumačena?
2. Iako si možda slab i grešiš, kakav plan Bog ima da bi ti pomogao?
3. Uporedi slugu koji je primio jedan talenat sa tipičnim ponašanjem ljudi današnjice.
4. Kako možemo izbeći neprijateljev plan da spreči naše posvećenje?
5. Objasni na koji način možemo zadobiti pobedu i postati istinske, aktivne sluge Božje.

Lekcija 8
Subota, 19. avgust 2017.


LIČNI ODNOS SA ISUSOM
„Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.“ – II Korinćanima 5:17.
„Ali kad se okrenemo Suncu pravde, kad dođemo u dodir sa Hristom, cela duša biva ozarena sjajem božanske prisutnosti.“ – Misli sa Gore blaženstva, 30.


Predlažemo da pročitate: Zdravlje i sreća, 60-64; Odabrane poruke 1, 37-45.
Nedelja, 13. avgust
1. SVETLOST SIJA U TAMI
a. Kako Sveto Pismo opisuje naše beznadežno stanje? Jov 14:4; Rimljanima 3:23; 8:7.
„Iz ponora greha u koji smo pali ne možemo se izbaviti svojom snagom. Težnje našeg srca su zle, i sami ih ne možemo promeniti.“ – Put Hristu, 15.
„Mnogi su nesrećni zato što su nesveti. Bog može blagosloviti samo čistotu srca i bezazlenost duha. Ako se ljudi odaju grehu, iz toga ne može proizaći ništa drugo do nesreća.“ – VI Svedočanstvo, 35.
b. Šta nam je Bog, u svojoj velikoj ljubavi i milosti, otkrio za ove poslednje dane, i kako to treba praktično da utiče na naš život? Rimljanima 3:24-26; 8:1-4.
„Naš Gospod i Spasitelj napustio je svoje carstvo, bogatstvo i slavu i potražio nas, kako bi nas mogao spasti i učiniti sličnim sebi. On se ponizio i primio našu prirodu da bismo mogli učiti od Njega i, ugledajući se na Njegov život dobročinstva i samoodricanja, slediti Ga korak po korak do neba.“ – II Svedočanstvo, 183, 184.
Ponedeljak, 14. avgust
2. BOŽJA LJUBAV PREMA NAMA
a. Objasni celovitost Plana spasenja. I Korinćanima 1:30; II Korinćanima 5:19-21.
„Radi spasenja izgubljenog sveta, Hristos je dao sebe kao žrtvu ispaštanja. Izložio se onome što smo mi zaslužili, da bismo mi dobili ono što je On zaslužio. Na Njemu je bio kar zbog naših greha u kojima nije imao nikakvog udela, da bismo se mi opravdali Njegovom pravdom, u kojoj nismo imali nikakvog udela. Umro je smrću koja je nama bila namenjena da bismo mi primili život koji je bio Njegov. 'Ranom Njegovom mi se iscelismo' (Isaija 53:5).
„Hristos je bio kušan u svemu kao i mi i to od strane onoga koji je nekada verno stajao pored Njega u nebeskim dvorovima. Pogledajte Sina Božjeg u pustinji iskušenja, u vreme najveće slabosti, pod naletom najtežih kušanja. Posmatrajte Ga u godinama Njegove propovedničke službe, napadanog silama zla sa svih strana. Pogledajte Ga u samrtnim mukama na krstu. Sve to je On pretrpeo nas radi.“ – VIII Svedočanstvo, 225, 226.
b. Ko može iskusiti blagoslove Hristove ljubavi? Matej 11:28; Jovan 6:37.
„Dolazak Hristu ne zahteva ozbiljan umni napor i patnju; to je jednostavno prihvatanje uslova spasenja koje je Bog jasno izneo u svojoj Reči. Blagoslov je besplatno dostupan svima...
„Tada se možemo, pozivajući se na ime koje je uzvišenije od svakog drugog imena, jedino ime dano ljudima kojim se čovek može spasiti, uhvatiti za Božje obećanje i reći: 'Gospode, oprosti moj greh; stavljam svoje ruke u Tvoju ruku za pomoć, i moram je dobiti jer ću inače propasti. Sada verujem.'“ – Odabrane poruke 1, 318, 319.
„Duboki osećaj potrebe i naša velika želja za onim što traži¬mo treba da obeležavaju naše molitve, u suprotnom one neće biti usli¬šene. Ali mi se ne smemo umoriti i prestati sa svojim molbama zbog toga što nismo odmah primili odgovor. 'Carstvo nebesko na silu se uzima, i siledžije dobijaju ga' (Matej 11:12). Pod silom se ovde podrazumeva sveta ozbiljnost koju je pokazao Jakov. Ne moramo pokušavati da izazovemo neku silovitu navalu osećaja, već smireno i uporno iznosimo svoje molbe pred Presto milosti.“ – That I May Know Him, 272.
Utorak, 15. avgust
3. NOVI ŽIVOT U HRISTU
a. Koje novo ponašanje i držanje postaje očigledno kad se pouzdamo u Isusa? II Korinćanima 5:17; Galatima 5:6; Filibljanima 2:12,13.
„Vera koja nas dovodi u živi dodir s Hristom s naše strane mora uključivati najveću naklonost, potpuno pouzdanje i sveobuhvatno predanje. Ta vera radi kroz ljubav i čisti dušu. Ona u životu Hristovog sledbenika dovodi do istinske poslušnosti Božjim zapovestima; rezultat žive veze s Hristom biće ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima.“ – Odabrane poruke 1, 320.
„Ništa osim božanske sile nije u stanju da obnovi ljudsko srce i ispuni dušu Hristovom ljubavlju, koja će se uvek ispoljavati kao ljubav prema onima za koje je Hristos umro... Kada se čovek obrati k Bogu, dobija novi moralni ukus, nove motive koji ga pokreću, te počinje voleti one stvari koje Bog voli...
„Ali oni koji očekuju da će videti čudesni preobražaj u svom karakteru bez odlučnog napora sa svoje strane da nadvladaju greh, biće razočarani. Dok gledamo na Isusa nemamo razloga za strah, nemamo razloga da sumnjamo da je On u stanju spasiti svakoga ko dođe k Njemu; ali uvek se možemo bojati da naša stara priroda ponovo ne zadobije prevlast, da se neprijatelj ne doseti neke zamke pomoću koje bi nas ponovo učinio svojim zarobljenicima.“ – Odabrane poruke 1, 321.
b. Koja duboka težnja stalno treba da ispunjava srce svakog vernika, i kako to neprestano treba da utiče na nas? Jovan 15:4,5,10; Rimljanima 6:6,10,11.
„To jedinstvo sa Hristom, kad je jednom ostvareno, mora se održavati... To nije nikakav slučajni dodir, nikakva prolazna veza...
„Biti u Hristu znači neprekidno primati Njegov Duh, znači život bezuslovne odanosti Njegovoj službi.“ – Želja vekova, 655.
„Pravilnim uvežbavanjem volje u vašem se životu može dogoditi potpuna promena. Predajući svoju volju Hristu, vi se povezujete sa silom koja je moćnija od svakog 'poglavarstva i vlasti'. Snagu da možete ostati postojani stalno ćete primati sa neba. Na taj ćete način, predajući se neprestano Bogu, moći da živite novim životom, životom vere.“ – Put Hristu, 43.
Sreda, 16. avgust 
4. RASTENJE U BLAGODATI
a. Kada se srce preda Hristu u molitvi za Njegovo prosvetljenje, kakva se promena događa u karakteru? Galatima 5:22,23; Psalam 119:18.
„Gledajući preobražavamo se; i dok razmišljamo o savršenstvu božanskog Uzora, poželećemo da se potpuno promenimo i budemo obnovljeni na sliku Njegove čistote. Preobražaj u karakteru nastupa kroz veru u Božjeg Sina, i dete srdžbe postaje Božje dete. On prelazi iz smrti u život; postaje duhovno biće i razaznaje duhovne stvari. Božja mudrost prosvetljuje njegov um, i on se divi čudesnim stvarima sadržanim u Njegovom zakonu. Kada čovek biva obraćen istinom, odvija se delo preobražaja karaktera. On prima veću sposobnost razumevanja. Postajući čovek poslušnosti prema Bogu, on preuzima Hristov način razmišljanja te Božja volja postaje njegova volja.“ – Odabrane poruke 1, 322, 323.
b. Zašto su iskreno proučavanje i razmišljanje o Bibliji i Duhu Proroštva važni koraci u ovom procesu? Psalam 119:24-27.
„U opasnosti se nalaze ne samo oni koji otvoreno odbacuju Svedočanstva ili sumnjaju u njih. Zapostavljati svetlost znači odbaciti je.“ – V Svedočanstvo, 639.
„Psalmista kaže: 'Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj' (Psalam 119:105). Ali to nije slučaj kad je ne otvaramo i ne čitamo.“ – The Review and Herald, January 4, 1881.
„Upirući oči vere neprekidno u Isusa, mi postajemo snažniji. Bog će dati najdragocenija otkrivenja onom ko je gladan i žedan toga. Takav će uvideti da je Hristos njegov lični Spasitelj. Kad se hrane Njegovom rečju ljudi uviđaju da je ona duh i život. Reč uništava ono što je urođeno, zemaljsku prirodu, i daje novi život u Hristu Isusu. Sveti Duh dolazi duši kao Utešitelj. Pomoću Njegove milosti koja preobražava u učeniku se ogleda Božji lik, i on postaje novo biće. Ljubav dolazi na mesto mržnje, a srce prima božansku sličnost. To znači živeti 'o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih'. To znači jesti Hleb koji dolazi sa neba.“ – Želja vekova, 375.
Četvrtak, 17. avgust
5. ODSJAJIVATI SVETLOST
a. Šta je najhitnija potreba ovog mračnog sveta? Matej 5:14-16.
„Preimućstvo je svake pojedine duše da postane živi kanal kojim će Bog moći da prenosi svetu blaga svoje milosti, neizmerna i nedokučiva bogatstva Hristova. Hristos ni za čim ne teži toliko kao za ljudskim oruđima koja će biti u stanju da pred svetom predstavljaju Njegov karakter i Njegov Duh. I zaista je ispoljavanje Hristove ljubavi u ljudskom životu ono što svetu danas najviše nedostaje. Celo nebo čeka na ljude preko kojih bi sveto ulje Božje milosti i dobrote, kao kroz one zlatne levke, moglo da poteče na radost i blagoslov ljudskih srca.“ – Hristove očigledne pouke, 382.
b. Šta treba da bude naš glavni životni cilj, i kakve rezultate ćemo na taj način postići? Galatima 2:20; Isaija 60:1-3.
„Prebivati u Hristu znači odabrati samo Hristove sklonosti, tako da Njegovi interesi postanu tvoji. Boravi u Njemu kako bi mogao biti i raditi samo ono što On želi. To su uslovi koje moraš ispuniti ako želiš da budeš Njegov učenik, a ako im ne udovoljiš, nikada nećeš naći počinak.“ – Odabrane poruke 1, 106.
„Božja Reč, posredstvom Svetog Duha, deluje kao svetlost i postaje preobražavajuća sila u životu i karakteru onoga koji je primi. Usađujući u srca ljudi načela Božje Reči, Sveti Duh razvija u njima i božanske osobine. Svetlost slave Božje – Njegov karakter – treba da se ogleda u Njegovim sledbenicima.“ – Hristove očigledne pouke, 378.
Petak, 18. avgust
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Objasni nepovoljnu situaciju u kojoj se nalazi ljudski rod, i šta se povodom toga može učiniti.
2. Zašto nestalna, povremena veza sa Hristom nije dovoljna?
3. Šta biste rekli osobi koja je razočarana u Jevanđelje?
4. Kakvu ulogu Biblija i Duh Proroštva imaju u našem posvećenju?
5. Objasni kako tvoj uticaj može postati izvor osveženja za tvoje bližnje.